مقاله زیر درباره بهبود عملکرد سازمان می باشد و شامل : مفهوم عملکرد بانک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت¬های نیروی انسانی، تنوع خدمات بانکی، کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان بانک، مطلوبیت محیط داخلی بانک و ... می باشد.

 جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
25 صفحه
کد:
20 mg


توضیحات:

مقاله زیر درباره بهبود عملکرد سازمان می باشد و شامل : مفهوم عملکرد بانک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت¬های نیروی انسانی، تنوع خدمات بانکی، کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان بانک، مطلوبیت محیط داخلی بانک، مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها ومؤسسات مالی، استفاده از شاخص¬های CAMEL، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، کیفیت مدیریت ، درآمدها، نقدینگی ، مدیریت ریسک، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ سود مالی، ریسک توانایی، بهینه گزینی ، اندازه بانک، کنترل هزینه¬ها، ساختار سپرده ها، بهره وری کارکنان، اهرم مالی، توسعه درآمدهای کارمزد، تحقیقات انجام شده در ایران، تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ، منابع فارسی ، منابع لاتین.

در زمینه رشد و توسعه پیشرفت کشورها، توجه به شکوفایی سازمان ها، از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران می باشد. در حال حاضر، به علت وجود رقابت بین بانک ها و مؤسسات مالی برای جلب بیشتر منابع، مسلط شدن بر مؤلفه های مؤثر بر تأمین مالی اهمیت خاصی یافته است. در بانک ها و موسسات مالی، بیشتر خدمات به وسیله نیروی انسانی عرضه می شود و تأمین مالی در سطح استانداردهای جهانی، به کارگیری ازکارکنانی متخصص و آموزش دیده است. . اگر خدمتی نیازهای مشتریان را برطرف سازد و یابالاتر از آن باشد، دارای کیفیت است. یک محیط مناسب، می¬تواند بر رشد ارزش¬های کارکنان و افزایش توان و تلاش و کوشش آنان اثرگذار باشد.