اخیرا، مطالعات متعددی اثر سایر محیط های قانونی را بر صرف ریسک حق الزحمه حسابرسی بررسی کردند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
30 صفحه
کد:
72 mg


بخشی از این مقاله:

اخیرا، مطالعات متعددی اثر سایر محیط های قانونی را بر صرف ریسک حق الزحمه حسابرسی بررسی کردند. فرنسیس و همکاران (2003) شواهدی را مبنی بر اثربخشی حسابرسی به عنوان یک مکانیزم اجرایی در محدود کردن فرصت های مدیریتی در انواع سیستم های حمایت از سهامداران، یافتند. فرنسیس و دچول (2008) نشان دادند که انگیزه های حسابرسان با تغییر سیستم های حمایت از سهامداران به سمت سختگیرانه شدن، تغییر می کند. زیرا در این صورت احتمال بیشتری وجود دارد که گزارشگری نادرست مشتری کشف شود و حسابرسان مجازات شوند.

چوی و همکاران (2009) استدلال می کنند که محیط قانونی، نقش بسیار مهمی در تعیین مسئولیت های قانونی حسابرس ایفا می کند. و نشان می دهند که حسابرسان از شرکت هایی که در کشورهایی با نظام قانونی قوی تر هستند، حق الزحمه حسابرسی بالاتری طلب می کنند. البته تنها سیستم قانونی کشورها نیست که بر ریسک سلب مالکیت سهامداران تأثیر دارد، بلکه هویت سهامداران متمرکز و دارای کنترل نیز می تواند این ریسک را کاهش و یا افزایش دهد.

به عنوان مثال، ویلانگا و امیت (2006) نیز نشان دادند که هویت سهامداران کنترل کننده، ریسک سلب مالکیت را تحت تأثیر قرار می دهد، در واقع وقتی سهامدار مسلط یک نهاد مالی است، منافع خصوصی کنترل میان تمامی مالکان مستقل تقسیم می شود و در نتیجه پراکنده خواهد بود، پس ریسک سلب مالکیت بسیار اندک است. اما زمانی که مالک متمرکز یک شخص یا خانواده باشد، منافع حاصل از سلب مالکیت بسیار زیاد خواهد بود، زیرا این منافع در دست اعضای خانواده متمرکز شده است. در واقع این دسته از مالکین، انگیزه قوی برای سلب مالکیت دارند. البته همچنان در ادبیات مربوط به این موضوع شکافی وجود دارد که نیازمند تحقیقات بیشتری است. [52].