مدیریت کیفیت فراگیر، مفاهیمی که توسعه مستمر در یک سازمان را ترویج می دهد، فراهم می کند. فلسفه TQM بر دورنمای راهبردی، منسجم، دائمی و وسیع سازمانی که هرکس و هر چیزی را در بردارد تأکید می کند(McGregor,2004,p8).
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
36 صفحه
کد:
64 mg


بخشی از این مقاله:

مدیریت کیفیت و مدیریت شرایط محیطی از اصول بازرگانی هستند که بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارند. نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که بکارگیری مدیریت کیفیت به طور اثربخشی می تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت داشته باشد(Pereira-Moliner et al, 2012).

کیفیت به مجموعه ویژگی ها و خصوصیات یک کالا گفته می شود که خواسته ها و نیازهای مصرف کننده را برآورده کند و باعث رضایت خاطر او از عملکرد آن کالا شود.به عبارتی کیفیت را می توان مطابقت محصول با هدف تولید آن دانست.از دیدگاه مشتریان کیفیت کالا و خدمات بایستی نیازمندی ها و انتظارات آنان را برآورده مند..برای این کار از صففات ویژه ای که شایستگی خوانده می شوند استفاده می کنند..کیفیت را از اینرو تعریف کردیم که مشخص می کند یک محصول یا خدمت چیزی را که باید انجام دهد چقدر خوب انجام دهد. معمول ترین معنای کیفیت اندازه ای است که یک کالا یا خدمت انتظارات مشتریان را برآورده می سازد و از آن نیز تجاوز می کند. مصرف کنندگان اغلب زمانی تصمیم به خرید می گیرند به بعد ارزشی کیفیت بیشتر توجه می کنند (حسینی،1389،ص186).

مدیریت کیفیت فراگیر در بخش خصوصی یک ابزار بسیار مهم برای بهبود مداوم و رقابت بلندمدت در داشتن یک تجارت مناسب می باشد(Krittanathip et al, 2013). یک دایره کنترل کیفیت معمولا از 4 تا 12 نفر از افراد یک ایستگاه کاری تشکیل می شود که به طور داوطلبانه به منظور تبادل نظر درباره روشهای بهبود کار یا حل مشکلات، یک گروه را به وجود می آورند. این گروهها معمولا خًارج از وقت اداری و به طور منظم (معمولا هًفته ای یک بار) جلسه تشکیل می دهند. شرکت کنندگان در این گروهها ، باید از آموزش لازم به ویژه در زمینه ابزار و فنون بهبود کیفیت و حل مشکلات برخوردار شوند.

همچنین در ابتدای تشکیل گروه، باید هدایتهای لازم برای ادامه کار صورت پذیرد، تا گروه پس از اندک زمانی فرونپاشد. ارتباط گروه با مدیریت نیز باید به طریق مناسب برقرار شود تا دستیابی به این اهداف، هر ”دایره کنترل کیفیت“ دارای یک هماهنگ کننده، یک همیار و یک رهبر است. هماهنگ کننده، اموری از قبیل برنامه ریزی توسعه، تمهید برنامه آموزش همیاران و ایجاد ارتباط مناسب بین دوایر، همیاران و افرادی که به طور در دوایر شرکت ندارند را بر عهده دارد. وجود هماهنگ کنندگان الزامی نیست و ممکن است همیاران، مسؤلیت هماهنگ کنندگان را نیز بر عهده داشته باشند.

همین طور ممکن است کمیته ای وجود داشته. این گونه تیم ها در سازمان جنبه رسمیت ندارد. بنابراین مدیران با ایجاد فضای مشارکتی ومناسب سازمانی زمینه تشکیل اینگونه سیستم های تیمی را فراهم می آورند تا شناسایی و تحلیل مشکلات و یا ارائه راه حل ها با روند بهتری مطرح و اجرا شود. مزایای تشکیل تیم های کنترل کیفیت(حسینی،1389،ص187).