مقاله زیر درباره تفکر استراتژیک می باشد . و شامل : ماهيت تفكر استراتژيك، كاركرد تفكر استراتژيك، خصوصيات يك متفكر استراتژيك، آينده نگر بودن، همفكري، موفق بودن به شيوه متفاوت، يافتن فرصتهاي جديد، راههاي تقويت تفكر استراتژيك و... می باشد.

جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
35 صفحه
کد:
09 mg


توضیحات:

مقاله زیر درباره تفکر استراتژیک می باشد . و شامل : ماهيت تفكر استراتژيك، كاركرد تفكر استراتژيك، خصوصيات يك متفكر استراتژيك، آينده نگر بودن، همفكري، موفق بودن به شيوه متفاوت، يافتن فرصتهاي جديد، راههاي تقويت تفكر استراتژيك، توانمندي هاي عمومي خود را شناسايي و تقويت كنيد، القا و پرورش روحيه رقابت و برتري طلبي مطلوب در مديران، طراحي و برنامه ريزي استراتژيك در سازمان، هميشه به فكر تحول و تغيير باشيد، مفهوم و ماهيت شكل گيري تفكر استراتژيك، فرآيند شكل گيري تفكر استراتژيك، ويژگيهاي مديران داراي تفكر استراتژيك، عناصر تفكر استراتژيك، تحقيقات داخل كشور طراحي مدل عناصر تفكر استراتژيك در سازمان هاي ايراني، مدل سازماني براي تفكر راهبردي ( مطالعه تجربي)، نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق، تحقيقات خارج ازكشور، فهرست منابع. اين امردربرگیرنده فراتر رفتن انديشه مديران از عمليات روزمره با هدف تمركز قصدونيت استراتژيك بلند مدت مورد نظر براي رسیدن به كسب و كار است. تعريف»» وسیله ای براي مفاهيم و رويكردهاست، ولي معرفي ««تفكر استراتژيك»» از شیوه تعريف آن، كاري بی نتیجه است. علت اين امر، گستردگی مفهومي اين رويكرد است يكي از راه های موثر براي آينده نگري، برنامه ريزي درست مي باشد كه ملزم به امكانات، آموزش ها ها ونیاز به يادگيري دارد. برنامه ريزي از جمله دست اوردهایی است كه ذهن انسان را راهنمایی مي كنند به عنوان يكي از راه حل های ايجاد و تقويت تفكر استراتژيك مي توان از آن گرفت.