پروژه زیر درباره ضریب قیمت می باشد و شامل: فرایند ارزش گذاری، کاربردهای ارزش گذاری سهام، مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی ، پیش بینی عملکرد آتی شرکت و ... می باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
47 صفحه
کد:
06 mg


توضیحات:

پروژه زیر درباره ضریب قیمت می باشد . و شامل: فرایند ارزش گذاری، کاربردهای ارزش گذاری سهام، مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی ، پیش بینی عملکرد آتی شرکت، پیش بینی اقتصادی، پیش بینی مالی، انتخاب مدل ارزش گذاری، مدل های ارزش گذاری مطلق، مدل های نسبی ارزش گذاری، انتخاب مدل، نقش تحلیلگر مالی، ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت، محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده ، ضرایب دنباله رو و پیشرو، نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت، نقاط قوت، نقاط ضعف، ضریب قیمت به سود (P/E) ، روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده، مدل بنیادی تنزیل جریان های نقد روش شرکتهای قابل مقایسه ، مشکلات روش شرکتهای قابل مقایسه، برآورد ضریب P/E با استفاده از روش رگرسیون، مشکلات روش رگرسیون، ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم (P/B) ، نقاط ضعف ضریب P/B، روش های محاسبه ضریب P/B توجیه شده، ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار، ارزش گذاری به روش مقایسه ای، ضریب قیمت به فروش (P/S) ، نقاط ضعف ضریب P/S، محاسبه فروش، روش های محاسبه ضریب P/S توجیه شده، ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار، ارزش گذاری به روش مقایسه ای، ضریب قیمت به جریان نقدی عملیاتی (PC/CFO) 1، روش های محاسبه ضریب P/CFO توجیه شده، ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار، ارزش گذاری به روش مقایسه ای، ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک، روش های محاسبه ضریب EV/ EBITDA توجیه شده، ارزش گذاری به روش مقایسه ای، روش ارزش گذاری بر اساس مقایدر بنیادی مورد انتظار، بازده سهام، تفاوت قیمت، سود نقدی هر سهم، مزایای ناشی از حق تقدم، مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی(سهام جایزه، مروری بر تحقیقات انجام شده( داخلی وخارجی) درباره ضرایب قیمت، تحقیقات داخلی، تحقیقات خارجی، منابع و ماخذ.