اگر بخواهیم تاریخچه ارزیابی عملکرد را مورد بررسی قرار دهیم باید به تاریخ زندگی بشر نگاه کنیم، به اولین باری که افراد کار کردن به صورت گروهی را شروع کردند .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
35 صفحه
کد:
04 mg


توضیحات:

پژوهش زیر درباره ارزیابی عملکرد می باشد . و شامل : تعاریف ارزیابی عملکرد، سابقه ارزیابی عملکرد، تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران، فرایند ارزیابی؛ مراحل ارزیابی عملکرد، اثرات ارزیابی عملکرد، اهمیت ارزشیابی عملکرد، ابعاد ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان، ارزیابی عملکرد مدیر، تعریف کارایی، مفهوم بهره وری، روشهای کلی اندازه گیری کارایی، روشهای غیرپارامتری، انواع کارایی، كارايي فني يا تكنيكي، كارايي تخصيصي، كارايي اقتصادي، كارايي اقتصادي، پیشینه تحقیق، تحقیقات خارجی، تحقیقات داخلی، فهرست منابع و مآخذ، منابع فارسی، منابع انگلیسی.

ارزیابی عملکرد به مجموعه کارکردها و اطلاعاتی گفته می شودکه به منظور به کار گیری سطح استفاده درست از امکانات و منابع جهت رسیدن به عملکردها و شیوه های اقتصادی مرتبط با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. اگر بخواهیم تاریخچه ارزیابی عملکرد را مورد بررسی قرار دهیم باید به تاریخ زندگی بشر نگاه کنیم، به اولین باری که افراد کار کردن به صورت گروهی را شروع کردند . از وظایف چهارگانه اساسی مدیریتی نخستین وظیفه، برنامه ریزی است که براساس تعریف رسمی عبارت است از فرآیندمشخص هدف ها و تدوین برنامه ها برای رسیدن به آنها. هدف ها نتایج معلومی هستند که افراد می توانند به دست آورد.

کارایی در مفهوم کلی آن به معناي سطح و کیفیت رسیدن به تمام اهداف مورد نظر است. افزایش بهره وری یک شرکت می تواند باعث ارتقاء کیفیت خدمات شود و قیمت های آنرا کاهش دهد.