سرطان یک واژه عمومی است و به تعداد مختلف بیماری که به علت تقسیم سلولی غیر طبیعی ایجاد شده و به بافتهای طبیعی بدن حمله می¬کنند گفته می¬شود (88). سرطان یک بیماری مستقل با علت واحد نیست بلکه دربرگیرنده مجموعه¬ای از بیماری¬های مجزا است که دارای علل، تظاهرات، درمان¬ها و پیش¬آگهی¬های متفاوت می¬باشد (89).
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
46 صفحه
کد:
1799 mg


فهرست عناوین این مقاله:

اپیدمیولوژی سرطان- علل سرطان- درمان¬های سرطان- اثرات سرطان بر فرد- مکانیسم¬های مقابله¬ای برای رویارویی با سرطان- مروری بر متون- Reference


قسمت هایی از این مقاله:

لغت سرطان یک واژه عمومی است و به تعداد مختلف بیماری که به علت تقسیم سلولی غیر طبیعی ایجاد شده و به بافتهای طبیعی بدن حمله می¬کنند گفته می¬شود (88).

سرطان یک بیماری مستقل با علت واحد نیست بلکه دربرگیرنده مجموعه¬ای از بیماری¬های مجزا است که دارای علل، تظاهرات، درمان¬ها و پیش¬آگهی¬های متفاوت می¬باشد (89).

تقریباً 150 نوع سرطان در انسان¬ها دیده شده و حداقل 500 نوع مختلف عامل ایجاد کننده سرطان شناسایی شده¬اند (90).

سرطان فرایندی بیماری¬زا است و هنگامی آغاز می¬شود که سلول غیر طبیعی به دلیل جهش ژنتیکی DNA سلولی تغییر شکل می¬دهد.

این سلول غیر طبیعی بدون توجه به پیام¬ها یا سیگنال¬های تنظیم کننده رشد در محیط اطراف سلولی به طور غیر طبیعی شروع به تکثیر می¬نماید و ژن حمایتی تومور در DNA سلول¬ها به رشد سریع سلول کمک کرده و ژن¬های تعمیر کننده DNA نمی¬توانند اشتباهات مذکور را جبران کنند و باعث جهش بیشتر می¬شوند.

سپس، سلول¬ها ویژگی¬های تهاجمی یافته و تغییراتی نیز در بافت¬های اطراف به وقوع می¬پیوندد.

در نهایت، سلول¬ها از درون این بافت¬ها به عروق لنفی و خون نفوذ کرده و به سلول¬های دیگر مناطق بدن حمله می¬کنند (89).

سرطان می¬تواند تحت تاثیر فاکتورهای خارجی مثل مواد شیمیایی سمی در دود سیگار، اشعه¬ها و ویروس¬ها یا فاکتورهای داخلی مانند هورمونها، وضعیت ارثی و ایمنی ایجاد شود (5).