پروژه زیر درباره مسئولیت اجتماعی در حسابداری می باشد. و شامل: مفهوم مسئولیت اجتماعی- مبانی نظری- مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ ها- مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها- مدل مسئولیت اجتماعی کارول و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
40 صفحه
کد:
1477 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره مسئولیت اجتماعی در حسابداری می باشد. و شامل: مفهوم مسئولیت اجتماعی- مبانی نظری- مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ ها- مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها- مدل مسئولیت اجتماعی کارول- چارچوب تعیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی- مفهوم حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی- محدوده حسابرسی اجتماعی- حسابرسی مالی- طبقه‌ها و الگوهای تئوری حسابرسی مالی- مفهوم حسابرسی تولیدی و تدافعی- وجود تمایز و افتراق حسابرسی تولیدی و تدافعی- مدل ماتریس شناسایی و ارزیابی ذینفعان شرکت- نظريه ذینفعان- ذینفعان پشتیبان- ذینفعان حاشیه‌ای- ذینفعان غیرپشتیبان- ذینفعان مختلط- استفاده از تخصص ذینفعان- مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال ذینفعـان- رویکردی متعالی به کسب و کار- پایش و اندازه گیری- قواعد جدید کسب و کار- مفاهیم حسابداری اجتماعی- معاملات اجتماعي- سود اجتماعي- اركان اجتماعي- سرمايه اجتماعي- خالص دارايي هاي اجتماعي- طبقه بندی حسابداری اجتماعی - انواع گزارشگری اجتماعی- گزارشگری غیر مالی- پیشینه تحقیق- منابع و ماخذ- منابع فارسي- منابع لاتین.