پژوهش زیر درباره مدل بازارهای شش گانه می باشد. و شامل: مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه - بازار مشتریان- بازار مراجعان- بازار داخلی- بازار جذب نیروی انسانی- بازار تاثیرگذاران و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
9 صفحه
کد:
31 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره مدل بازارهای شش گانه می باشد. و شامل: مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه - بازار مشتریان- بازار مراجعان- بازار داخلی- بازار جذب نیروی انسانی- بازار تاثیرگذاران -آخرین مدل ارائه شده از بازارهای شش گانه تا سال1999- بازار عرضه کنندگان.

در این مدل ، بازارهای داخلی که در درون سازمان قرار گرفته ، در مرکز این مدل واقع شده است . این چارچوب به بازاریابی داخلی بعنوان تسهیل کننده ، هماهنگی کننده و حمایت مدیریت از روابط با گروه های سایر بازارها می نگرد . البته این مدل با اوج گرفتن تحقیقات و مطالعات بازاریابی رابطه مند چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته که مهمترین آنها ، قرار گرفتن بازار مشتریان در کانون چارچوب است که توسط کروانس و پیرسی مطرح شد . قرار دادن مشتری در مرکز مدل بازارهای 6 گانه ، منعکس کننده هدف بازاریابی رابطه مند ، یعنی ایجاد ارزش برای مشتری و رضایت و وفاداری وی است که بهبود سودآوری در بلندمدت را برای شرکت به همراه خواهد داشت . ( عباسی ، صص 35-34)