تحقیق زیر درباره مدل های فرآیند خلاقیت می باشد. و شامل: مدل والاس- پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده داخلی- خلاصه تحقیقات داخلی- پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده خارجی) و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
34 صفحه
کد:
28 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره مدل های فرآیند خلاقیت می باشد. و شامل: مدل والاس- پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده داخلی- خلاصه تحقیقات داخلی- پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده خارجی) - خلاصه تحقیقات خارجی- فهرست منابع فارسی- فهرست منابع غیر فارسی.

يکي از نخستين مدل‌هاي فرآيند خلاقيت توسط گراهام والاس(1926)ارائه شده است. اين مدل داراي چهارمرحله است:

1-آمادگي: يعني جمع آوري داده هاي مرتبط با مسئله

2-نهفتگي: به فعاليت ناخودآگاه روي مسئله اشاره دارد.

3-اشراق: يعني الهام از لحظه‌اي است که ايده يا راه‌حل مسئله کشف مي‌شود.

4-اثبات: به آزمون کردن ايده ناشي از مرحله اشراق اشاره دارد.