مقاله زیر درباره سنجش مدیریت دانش می باشد. و شامل: گذری بر مدیریت دانش- روابط داده، اطلاعات و دانش- طبقه بندی انواع دانش- منابع دانشی سازمان- تعاریف مدیریت دانش- اهمیت به کار گیری مدیریت دانش- اهداف مدیریت دانش و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
88 صفحه
کد:
1331 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره ی سنجش مدیریت دانش می باشد. و شامل: گذری بر مدیریت دانش- روابط داده، اطلاعات و دانش- طبقه بندی انواع دانش- منابع دانشی سازمان- تعاریف مدیریت دانش- اهمیت به کار گیری مدیریت دانش- اهداف مدیریت دانش- فرآیند های مدیریت دانش- مدیریت دانش درآموزش عالی- سنجش مدیریت دانش- سنجش اثربخشی مدیریت دانش- انواع رویکرد های سنجش مدیریت دانش- ابزارها ی سنجش مدیریت دانش- جهت یاب اسکاندیا- نظارت بر دارایی های نامشهود- حسابداری منابع انسانی (HRA)- روش شناسیKP3- شاخص عملکرد مدیریت دانش (KMPI)- سیستم مبتنی بر رضایت کاربر (USBS)- مروری بر تحقیقات انجام شده- تحقیقات خارجی- تحقیقات داخلی- منابع