مقاله زیر درباره تئوری های پذیرش می باشد. و شامل: تئوری انتشار نوآوریها (DOI) Diffusion of Innovations-8 مدل ساده شده تئوری انتشار نوآوریها- تئوری رفتار سنجیده- مدل پذیرش تکنولوژِی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
42 صفحه
کد:
1321 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره تئوری های پذیرش می باشد. و شامل: تئوری انتشار نوآوریها (DOI) Diffusion of Innovations-8 مدل ساده شده تئوری انتشار نوآوریها- تئوری رفتار سنجیده- مدل پذیرش تکنولوژِی- تاثیر متغیرهای تعدیل کننده بر روی متغیرهای وابسته در مدل UTAUT-7مطالعات انجام شده در زمینه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی- مطالعه جی وون مون و یانگ گول کیم سال 2001-کره جنوبی- مطالعه وانگ و همکاران سال 2003-تایوان- مطالعه تروپیکاراینن و همکاران سال 2004- فنلاند- مطالعه ادوین چنگ و همکاران سال 2006- هنگ کنگ- مطالعه راوی و همکاران سال 2006 هند- مطالعه چی شینگ ای یو و همکاران سال 2007 هنگ کنگ- مطالعه هاکان کلیک -2008 ترکیه- مطالعه حسین وظیفه دوست و هاشم نیکو مرام و شیوا مصطفوی(1385)- ایران- نورمحمد یعقوبی و بدرالدین اورعی یزدانی و رویا شاکری(1390)- ایران- مطالعه حسین صفرزاده و مجتبی فروتن (1392)- ایران- ساجده کارخانه و شهریار محمدی (1391)- ایران-