پروژه زیر درباره مدیریت استراتژیک برند می باشد. و شامل: تعریف برند- تعریف مدیریت برند - تفاوت برند و محصول - مدیریت استراتژیک برند- ارزش ویژه برند - تئوری های ارزش ویژه برند - تئوری ارزش برند کلر - آگاهی از برند و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
127 صفحه
کد:
1207 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پروژه ی زیر درباره مدیریت استراتژیک برند می باشد. و شامل: تعریف برند- تعریف مدیریت برند - تفاوت برند و محصول - مدیریت استراتژیک برند- ارزش ویژه برند - تئوری های ارزش ویژه برند - تئوری ارزش برند کلر - آگاهی از برند - وسعت و عمق آگاهی از برند - مزیت های آگاهی از برند - برجستگی برند - عملکرد برند - تصویرسازی ذهنی از برند - قضاوت نسبت به برند- احساسات نسبت به برند- نقاط اشتراک و نقاط افتراق- وفاداری به نام تجاری – ضرورت کاهش تعداد نام های تجاری - ضرورت استفاده از نام های تجاری چندگانه - محدودیت استفاده از نام های تجاری چندگانه - مفهوم کلاسیک نام تجاری - شرایط تعمیم برند - رعایت تناسب در تعمیم برند - چک لیست تصمیم به تعمیم برند - انواع بسط نام تجاری- خطرات تعمیم خط- فشار بر نام تجاری از طریق بسط - واکنش عمومی به بسط نام تجاری - چند خطای کلاسیک - پیش بینی خطر کردن های بسط- مروری بر تحقیقات پیشین- تحقیقات ژان نوئل کاپفرر- -راهبرد محصول - نام تجاری- راهبرد خط/ نام تجاری- راهبرد دامنه / نام تجاری-راهبرد چتر / نام تجاری- راهبرد منبع / نام تجاری- راهبرد حمایت / نام تجاری- تحقیقات فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ- گسترش خط محصول- نام ها و نشان های تجاری جدید و ...