مقاله زیر درباره اختلال هماهنگی رشدی می باشد. و شامل: اختلال هماهنگی رشدی- DCD چیست؟- چگونه DCD یک کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟- مشکلات حرکتی- نارسایی حرکتی- برنامه‌ریزی حرکتی ضعیف- مشکلات در زمینه مهارت های حرکتی درشت و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
79 صفحه
کد:
1199 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره اختلال هماهنگی رشدی می باشد. و شامل: اختلال هماهنگی رشدی- DCD چیست؟- چگونه DCD یک کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟- مشکلات حرکتی- نارسایی حرکتی- برنامه‌ریزی حرکتی ضعیف- مشکلات در زمینه مهارت های حرکتی درشت- مشکلات در زمینه مهارت های حرکتی ظریف - ادراک بصری؛ مشکلات حرکت بصری - عدم یکپارچگی حسی- ضعف آگاهی و هشیاری بدنی- تنش کم عضلانی - وضعیت قرارگیری بدن- سازمان‌دهی- یادگیری وظایف جدید یا دشوار- مشکلات رفتاری - ضعف توجه - ضعف تمرکز- ضعف اعتمادبه‌نفس و ناامیدی – تغییرپذیری- مشکلات اجتماعی- مشکلات مراقبت از خود- غذا خوردن- لباس پوشیدن- مشکل خاص در یادگیری- علل خام حرکتی چیست- عوامل مربوط به مادر - عوامل مربوط به زایمان- عوامل روانی- اجتماعی رشد- داشتن انتظارات نامعقول از کودک- بد رفتاری با کودک- بد کارکردی‌های مغزی - فرضیه مخچه- فرضیه هسته‌های قاعده ای- اختلالات عصبی حرکتی- اختلالات تشنجی- اختلالات تکانشی- پیشنهاد‌ها و فعالیت هایی برای مهارت های حرکتی در حال توسعه- فاکتورهای اندازه گیری شده و ... -