تحقیق زیر درباره گردشگری می باشد. و شامل: گردشگری و رویکرد سیستمی- برنامه‌ریزی گردشگری- تعاریف برنامه‌ریزی گردشگری- ویژگی های برنامه ریزی گردشگری- فرایند برنامه ریزی گردشگری- رویکردهای برنامه‌ریزی گردشگری- نظام گردشگری و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
82 صفحه
کد:
1186 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره گردشگری می باشد. و شامل: گردشگری و رویکرد سیستمی- برنامه‌ریزی گردشگری- تعاریف برنامه‌ریزی گردشگری- ویژگی های برنامه ریزی گردشگری- فرایند برنامه ریزی گردشگری- رویکردهای برنامه‌ریزی گردشگری- نظام گردشگری- عرضه و تقاضای گردشگری- عرضه گردشگری- تقاضای گردشگری- تاریخچه و مفهوم توسعه- تئوری‌های توسعه- توسعه پایدار - توسعه گردشگری پایدار- الگوی توسعه همبافته گردشگری- مقصد و جامعه گردشگری- ذینفعان توسعه گردشگری- معیارهای کلیدی توسعه مقصد- دلایل پیچیدگی مدیریت مقصدها- چرخۀ عمر گردشگری- منحنی چرخه عمر گردشگری- ظرفیت تحمل- شاخص رنجش داکسی - عوامل موثر بر توسعه مقصد گردشگری- عوامل محیط داخلی مؤثر بر مقصد گردشگری- عوامل محیط خارجی مؤثر بر مقصد گردشگری- منابع- مدیریت استراتژیک گردشگری-پیشینه تاریخی- جغرافیای طبیعی- سازمان فضایی و پهنه بندی شهر تهران و ...