مقاله زیر درباره صنعت چرم سازی می باشد. و شامل: مراحل ترکاری- ترکاری- خیساندن- موزدایی- آنزیم دهی- چربی گیری- دباغی- دباغی مجدد- روغن دهی- تکمیل چرم- موانع و محدودیت های تولید پوست و چرم و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
79 صفحه
کد:
1132 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره صنعت چرم سازی می باشد. و شامل: مراحل ترکاری- ترکاری- خیساندن- موزدایی- آنزیم دهی- چربی گیری- دباغی- دباغی مجدد- روغن دهی- تکمیل چرم- موانع و محدودیت های تولید پوست و چرم- مسائل آموزشی- آلودگی به انواع بیماری های مسری و انگلی- چالش های اقتصاد- مسائل تجاری- مسائل ترویجی- مسائل تحقیقاتی- راه حلهای ارایه شده برای برطرف کردن مشکلات و تنگناها- در نظر نگرفتن تفاوت میان بخش های مختلف تولیدی و نیز بنگاه های مختلف در قانون کار- عدم توجه به بهره وری کار در قانون کار- وجود دیدگاه تضاد منافع میان نیروی کار و کارفرما در قانون کار- قرار گرفتن مسئولیت تأمین شغل و تأمین اجتماعی نیروی کار بر عهده کارفرما در قانون کار- عدم توجه به شرایط اقتصادی کشور و جهان در قانون کار- گستردگی و شمول قانون کار- الزامات یک سویه برای کارفرمایان- محدودیت در اعمال مدیریت- کاهش مدت کار- تشکل های کارگری- مجازات مدیران- فناوریهای سخت و ...