تحقیق زیر درباره توسعه اقتصادی می باشد. و شامل: تقسیم¬بندی جوامع براساس سطح توسعه آن¬ها- مرزبندی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه- ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه- تعریف تحقیق و توسعه و وظایف واحدهای آن در سازمان و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
46 صفحه
کد:
1088 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره توسعه اقتصادی می باشد. و شامل: تقسیم بندی جوامع براساس سطح توسعه آن ها- مرزبندی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه- ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه- تعریف تحقیق و توسعه و وظایف واحدهای آن در سازمان- جایگاه و ضرورت تحقیق و توسعه در سازمان- تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان- بررسی وضعیت مخارج تحقیق و توسعه- مقایسه سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی و نرخ رشد تولید ناخالص ملی کشورهای با درآمد بالا در دوره 1995-1991 - دو متغیر مؤثر در پراکندگی بین المللی رشد- عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی- نقش نیروی کار در رشد اقتصادی- مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی- نظام مالی بازار محور- نظام مالی بانک محور- نظام بازار محور و بانک محور در کنار یگدیگر- ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی- معیارهای سنجش رشد و توسعه¬ی اقتصادی جوامع- تابع تولید مدل لوکاس- شاخص توسعه نیروی انسانی.