تحقیق زیر درباره سبک رهبری می باشد. و شامل: سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا- تعاریف رهبری- نظریه رهبری تحول گرای بس- ویژگی های رهبری تحول گرا- نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
41 صفحه
کد:
1009 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره سبک رهبری می باشد. و شامل: سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا- تعاریف رهبری- نظریه رهبری تحول گرای بس- ویژگی های رهبری تحول گرا- نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا- سبک رهبری تعامل گرا- تفاوت های رهبری تحول گرا و تعامل گرا- پیشینه تحقیق- منابع فارسی- منابع لاتین.

سبک رهبری که مدیر ضمن کار از آن استفاده می کند ، به عنوان یکی از مهمترین عناصر وضعیت رهبری یا مدیریت بیان شده است.

منظور از سبک آن نیست که چگونه مدیر یا رهبر در وضعیت معینی رفتار کند ، بلکه مقصود آن است که چگونه دیگران به ویژه زیردستانش رفتار وی را درک می کنند.سبک رهبری ، به عنوان الگوهای رفتاری پایدار فرد به صورتی که به وسیله دیگران ملاحظه می شود تعریف شده است (هرسی و بلانچارد ،1380 ) همچنین سبک رهبری تلفیق مهارت های فنی ، عاطفی و شخصیتی دانسته شده است که از یک فرد سر می زند (یونگ و سوسیک ، 2002 )