مقاله زیر درباره شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران می باشد. و شامل عناوین زیر است : تاریخچه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران- چارت سازمانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
29 صفحه
کد:
977 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران می باشد. و شامل عناوین زیر است : تاریخچه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران- چارت سازمانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران- شرح وظایف کلی ، اهداف و استراتژی- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- تاریخچه تدوین مجموعه مقررات اداری و استخدامی در صنعت نفت- هدف از تدوین مجموعه مقررات اداری و استخدامی در صنعت نفت- پیشینه تحقیق- پیشینه داخلی- پیشینه خارجی- فهرست منابع- منابع لاتین.