توضیحات :

در ذیل فهرستی از ویژگی های شخصیتی که در افراد زیاد تاب آور قابل مشاهده است، ذکر می گردد. به فهرست زیر توجه کنید و ببینید چند جفت از این ویژگی های متضاد در شما وجود دارد

خلاق و محاسباتی، جدی و شوخ، کوشا و تنبل، محتاط و زود اعتماد، متواضع و خودخواه، خود متشکرو خود منتقد، دارای واکنش آنی و دارای اقدامات متفکرانه، ثابت و متغیر، خوش بین و بدبین، برون گرا و درون گرا آیا می توانید جفت های متضاد دیگری به این لیست اضافه نمایید؟ ویژگی های شخصیتی متضاد بیانگر وجود هوش هیجانی پیشرفته است. هر قدر جفت های متضاد بیشتری دارا باشید انعطاف پذیری ذهنی و عاطفی بیشتری خواهید داشت، این امر برای تاب آوری ضروریست. اگر شما قادر باشید جفت های متضاد دیگری به لیست ارائه شده اضافه نمایید، وضعیت شما بهتر خواهد شد این لیست ادعای کامل بودن ندارد و نمی تواند کامل و جامع باشد، زیرا انسان ها پیچیده تر از آن هستند که هر گونه فهرستی بتواند آنها را به طور کامل پوشش دهد. چابکی شما در شرایط به سرعت در حال تغییر، ناشی از داشتن تعداد زیادی جفت های متضاد است، حال آنها هر آنچه که می خواهند باشند. مزایای ناشی از داشتن تعداد زیادی از این ویژگی های متضاد کاملا یکپارچه، می توان به خوبی در توپ های دارای باندهای لاستیکی مشاهده نمود. تویی که فقط یک باند لاستیکی دارد در زمان برخورد به سطح زمین به هوا باز نمی گردد، لیکن زمانی که چند باند لاستیکی در یک حالت انعطافی و تقویت کننده به توپ بسته شود آن توپ در هنگام برخورد با زمین توانایی اعجاب آوری در بازگشت به هوا خواهد داشت. هر قدر فهرست شما تعداد بیشتری جفت های متضاد یا بی فازیک داشته باشد شما پیچیدگی عاطفی بیشتری خواهید داشت، لذا این امر موجب افزایش تعامل موفق آمیز شما با هرگونه موقعیت و شرایط پیش رو خواهد شد، بنابراین شما توانایی پیش بینی خود را افزایش خواهید داد.


پروپوزال رایگان روانشناسی

مشخصات پروپوزال رایگان روانشناسی:
عنوان : رابطه شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
نوع فایل:word
تعداد صفحات پروپوزال: 13 صفحه


برای دانلود رایگان پروپوزال روانشناسی اینجا کلیک کنید