مبانی نظری جهت یابی فضایی دیداری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش جهت یابی فضایی دیداری و توانایی ادراکی دیداری در این بخش قابل تهیه است.

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانایی دیداری حرکتی

  سرفصل های این مقاله مبانی نظری :

  سیر تاریخی پژوهش های دیداری- حرکتی -ادراک و مهارت های ادراکی – حرکتی چیست ؟ -مؤلفه های ادراکی – حرکتی - الف)آگاهی بدنی - ب)تصویر بدنی- ج)آگاهی فضایی- د)آگاهی جهت یابی- ه)آگاهی زمانی -مهارت حرکتی -مهارت های حرکتی درشت -مهارت های حرکتی ظریف -ادراک دیداری -مهارت های هماهنگی دیداری

  ...
 • پیشینه تحقیق داخلی و خارجی جهت یابی فضایی

  سر فصل مطالب این مقاله  :

  آگاهی فضایی -توانایی فضایی -توانایی دیداری – فضایی -انواع توانایی دیداری – فضایی -برتری جانبی -جهت -یکپارچگی دوطرفه -مروری بر پیشینه پژوهش -پژوهش های داخلی
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت یابی فضایی

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت یابی فضایی

  سر فصل مطالب این مقاله مبانی نظری :

  آگاهی فضایی -توانایی فضایی -توانایی دیداری – فضایی -انواع توانایی دیداری – فضایی -برتری جانبی -جهت -یکپارچگی دوطرفه -مروری بر پیشینه پژوهش -پژوهش های داخلی
  ...