بسیاری از مراکز ترجمه تخصصی مقاله های عمران از ارائه خدمات خصوصا در ترجمه انگلیسی به فارسی دچار کمبود هستند.

بسیاری از دانشجویان داخل کشور ایران به این مهم اگاه هستند که مراکزی که کار ترجمه تخصصیی مقاله های تخصصی عمران انجام می دهند چه از انگلیسی به فارسی و چه از فارسی به انگلیسی ، خدمات چندانی ارائه نمی دهند چه از لحاظ تجاری که سبب جذب مشتری شود و از جهت درست ترجمه شدن مقاله .

به همین خاطر همکاران ما با در نظر گزفتن ضعف این کار در ایران تلاش کرده تا این مشگل را در این مرکز رفع کند