بی شک پرطرفدار ترین مقاله عمران isi است که از انگلیسی به فارسی هم می توان ترجمه کرد.

در دنیای پر سرعت امروزی یکی از راه هایی که می توان گزارشی بهتر از خود ارائه داد ، ترجمه مقاله isi است .

که در این میان برای دانشجویان ایرانی ترجمه از انگلیسی به فارسی راحت تر به نظر می رسد که هم ترجمه ای شود برای ادامه راه و هم به عنوان رزومه به کار گیرند .

ترجمه عمران و خود زبان بهتر از بقیه بنظر می رسد .

زیرا مخاطب زیادی را به خود جذب کرده و طبیعتا رقابت سالم تری نیز برقرار است .