قیمت های متفاوتی در مراکز مختلف برای ترجمه فوری متون تخصصی حسابداری از انگلیسی به فارسی ارایه می شود.

اما با مبلغ ترجمه معادل یک صفحه صاحب صدها صفحه مقاله ترجمه شده شوید. همانگونه که میدانید می بایست برای انجام صحیح و استفاده از بهترین روش های ترجمه علم و دانش خود را در این زمینه ارتقا دهیم ، لذا نیاز داریم از مقالات تخصصی که طرح های خود را به صورت انگلیسی ترویج داده اند استفاده کنیم و برای سهولت در این کار نیاز داریم که این متون را در کمترین زمان و با کیفترین و دقیق ترین روش ترجمه به فارسی کنیم . 

یک راه مطمئن برای فراگیری ترجمه استفاده از مقالات و متون ترجمه شده استاندارد است.