آموزش فرمول آزمون تی t تک نمونه ای در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی در spss

آموزش فرمول آزمون تی t تک نمونه ای در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی در spss درخواست بسیاری از پژوهشگران است که در این مقاله بیان شده است.

آزمون t یک نمونه ای در spss:

وقتی انحراف معیار جامعه معلوم نیست، منطقی است که به جای آن انحراف معیار نمونه را قرار دهیم.

در این گونه موارد از یک توزیع دیگر که به نرمال نزدیکتر است، به عنوان آماره ی آزمون استفاده می کنیم.

اگر چه با قرار دادن انحراف معیار نمونه به جای انحراف معیار جامعه در نمونه های بزرگ، توزیع به طور محسوسی تغییر نمی کند.

ولی اگر نمونه کوچک باشد، تغییر اساسی روی میدهد.

این توزیع که برای نمونه هایی با حجم کمتر از 30 به کار میرود توزیع t نام دارد و مقدار آماره ی آزمون آن به صورت زیر محاسبه می شود.

آزمون تی t تک نمونه ای

 

به دلیل اینکه حجم نمونه در مثال رضایت شغلی بزرگ است (150)، ابتدا با استفاده از دستور Select Cases یک نمونه تصادفی کمتر از 30 مشاهده مثلا برای 15% از داده های پرسش نامه (که شامل 22 مشاهده میشود) در یک (Data Editor) جدید درخواست میکنیم و سپس آزمون های t را با استفاده از این نمونه انجام میدهیم.

برای این منظور روند زیر را دنبال کنید. Data Select Cases در کادر گفتگوی Select Cases گزینه ی Random sample of cases را انتخاب کنید. بر روی دکمه ی Sample کلیک کنید تا کادر Select Cases : Random Sample باز شود.

سپس در کادر خالی گزینه Approximately عدد 15 را وارد کنید و روی Continue کلیک کنید تا به کادر گفتگوی Select Cases برگردید.

در قسمت Outout روی گزینه ی Copy selected cases to a new dataset کلیک کنید و در کادر Dataset name کلمه ی test را تایپ کنید و روی OK کلیک کنید.

هم اینک 22 مورد از داده ها در یک Data Editor جدید قرار گرفته اند. آزمون های این قسمت را با استفاده از نمونه انجام میدهیم.

آزمون تی t تک نمونه ای

 آزمون تی t تک نمونه ای

 

به عنوان مثال میخواهیم ببینیم میزان رضایتمندی افراد برابر 85 است یا نه؟

برای به دست آوردن آزمون t یک نمونه ای، روند one-Sample t Test را به صورت زیر اجرا می کنیم:

1- از منو ها به ترتیب گزینه های زیر را انتخاب میکنیم:

                                                       Analyze

                            Compare means

One Sample T Test 2-

در کادر گفتگوی مقابل، متغیر مورد نظر Comftable (sum 1) را انتخاب کرده و به لیست Test variable منتقل میکنیم.

 آزمون تی t تک نمونه ای

 

نکته:

دقت کنید اگر بیش از یک متغیر به این لیست منتقل کنید باید مقدار µ0 یا میانگین ادعا شده برای تمام آنها یکی باشد.

این مقدار باید در کادر Test Value وارد شود.

3-در Test value مقدار µ0 را 85 وارد مینماییم و سپس روی OK کلیک میکنیم.

خروجی این فرمان برای هریک از متغیرهای انتخاب شده، آماره ی t و سطح معنی دار مشاهده شده (Sig (2-tailed)) را محاسبه می کند.

با نگاه به سطح معنی دار مشاهده شده (آن را p مقدار نیز میگویند) که مقدار آن ها 0/002 است، فرض صفر را رد میکنیم.

دیگر نیازی به دانستن مقدار آماره ی t و مراجعه به جدول احتمال t برای تشخیص اثبات یا رد فرض صفر نیست.

میانگین محاسبه شده در این قسمت 94/77 میباشد که نتیجه ی آزمون را تایید میکند.

آزمون تی t تک نمونه ای

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام