چند نوع تحلیل رگرسیون چند متغیره وجود دارد که می توانید بسته به ماهیت سؤال مورد نظر خود از آنها استفاده کنید .

سه نوع اصلی تحلیل های رگرسیون چند متغیره عبارتند از :

استاندارد یا همزمان

سلسله مراتبی یا متوالی ، و

گام به گام. طبق روال معمول متون آماری ، نویسندگان مختلف از اصطلاحات متفاوتی برای توصیف این سه نوع اصلی رگرسیون چند متغیره استفاده کرده اند-که برای محققان با تجربه نیز گیج کننده است ، چه رسد به تازه کار ها!

رگرسیون چند متغیره استاندارد:

در رگرسیون چند متغیره استاندارد ، همه متغیرهای (یا پیش بینی کننده) مستقل همزمان وارد معادله می شوند .

هر متغیر مستقل از لحاظ قدرت پیش بینی ، علاوه بر انچه همه متغیرهای مستقل دیگر ارائه می کنند ، ارزیابی می شود .

این متداول ترین نوع تحلیل رگرسیون چند متغیره است که به کار می رود .

در صورتی از این روش استفاده می کنیم که یک مجموعه متغیرها را (مثلا ، مقیاس های مختلف شخصیت ) داشته باشیم و بخواهیم بدانیم که این ها قادر به تبیین چه مقدار واریانس متغیر وابسته (مثلا، اضطراب ) به عنوان یک گروه هستند .

این روش همچنین به شما می گوید هر یک از متغیر های مستقل به طور جداگانه چه مقدار واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند .

 

رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی :

در رگرسیون سلسله مراتبی که به آن رگرسیون متوالی نیز می گویند ، متغیرهای مستقل به ترتیبی که محقق بر اساس زمینه های نظری مشخص می کند وارد معامله می شوند .

متغیرها یا مجموعه های متغیرها به صورت مرحله ای (یا بلوکی ) وارد می شوند و هر متغیر مستقل از لحاظ کمک به پیش بینی متغیر وابسته ، پس از کنترل متغیرهای پیشین ، ارزیابی می شود .

برای مثال ، اگر بخواهید بدانید خوش بینی چگونه رضایت زندگی را پیش بینی می کند ، پس از کنترل تاثیر سن ، باید سن را در بلوک 1و سپس خوش بینی را در بلوک 2 وارد کنیم .

وقتی همه مجموعه های متغیرها وارد شدند ، مدل کلی از لحاظ قابلیت پیش بینی متغیر وابسته ارزیابی می شود .

سهم نسبی هر بلوک متغیرها نیز ارزیابی می شود .

رگرسیون چند متغیره گام به گام :

در رگرسیون گام به گام ، محقق فهرستی از متغیرهای مستقل در اختیار spss می گذارد و سپس به برنامه اجازه می دهد .

متغیرها را برای وارد کردن انتخواب کند و ترتیب ورودآنها را به معادله براساس مجموعه ای از معیار های اماری تعیین کند .

سه نسخه مختلف از این روش وجود دارد :

انتخاب رو به جلو ، حذف رو به عقب و رگرسیون گام به گام در مورد کاربرد (و سوء کاربرد ) این روش ها چند مشکل و مقداری اختلاف نظر در متون وجود دارد .

قبل از استفاده از این روش ها ، قویا توصیه می کنم در مورد این مسائل مطالعه کنید (بسته آموزش spss).

باید مسائل مربوطه، نحوه انتخاب متغیرهای مناسب و نحوه تفسیر خروجی حاصله را بدانید .

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود کتاب بانک موضوع پایان نامه