همبستگی :

تحلیل همبستگی برای توصیف نیرومندی و جهت رابطه خطی بین دو متغیر به کار می رود .

چند روش اماری مختلف در spss وجود دارد که بسته به سطح اندازه گیری و ماهیت داده ها استفاده می شوند .

در این قسمت ، روش به دست اوردن و تفسیر ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون همراه با rho اسپیرمن ارائه شده است .

ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون برای متغیر های با سطح فاصله ای (پیوسته ) طراحی شده است .

از این ضریب می توان در صورتی که یک متغیر پیوسته (مثلا نمره های اندازه گیری عزت نفس ) و یک متغیر دو مقوله ای (مثل ، جنس : مرد/ زن ) داشته باشید نیز استفاده کرد .

همبستگی رتبه ای اسپیرمن برای استفاده در داده های با سطح رتبه ای یا سطح ترتیبی طراحی شده و به ویژه وقتی داده های شما ملاک های همبستگی پیرسون را نداشته باشند مفید است .

spss دو نوع همبستگی برای شما محاسبه خواهد کرد .

اول ، یک همبستگی دو متغیره ساده به شما می دهد (که فقط بین دو متغیر است ) ، و همبستگی مرتبه صفر نیز نامیده می شود .

spss همجنین به شما امکان می دهد رابطه بین دو متغیر را همراه با کنترل یک متغیر دیگر بررسی کنید .

به این روش همبستگی جزئی می گویند .

در این مقاله ، روش به دست اوردن ضریب همبستگی پیرسون دو متغیره و rho غیره پارامتریک اسپیرمن ارائه شده است .

همبستگی جزئی در بسته آموزش spss مطرح می شود .

ضرایب همبستگی پیرسون (r) فقط بین مفادیری بین 1_و 1+ دارند .

علامت مقابل اعداد نشان دهنده همبستگی مثبت (وقتی یک متغیر افزایش می یابد متغیر دیگر هم افزایش پیدا می گند ) یا همبستگی منفی (وقتی یک متغیر افزایش می یابد دیگری کاهش می یابد ) است .

مقدار مطلق همبستگی (بدون در نظر گرفتن علامت ) نشان دهنده نیرو مندی رابطه است .

همبستگی کامل 1یا 1_نشان می دهد که با دانستن مقدار یک متغیر می توان مقدار متغیر دیگر را دقیقا تعیین کرد .

نمودار پراکندگی این رابطه یک خط مستقیم زا نشان خواهد داد .

از سوی دیگر ، همبستگی صفر نشان می دهد هیچ رابطه ای بین دو متغییر وجود ندارد .

دانستن مقدار یکی از متغیر ها هیچ کمکی به پیش بینی مفدار متغیر دوم نمی کند .

نمودار پراکندگی آن ها حلقه ای از نفاط را نشان خواهد که هیچ الگوی مشخصی ندارد .

چند مسئله در مورد استفاده از همبستگی وجود دارد .

این مسائل شامل اثر روابط غیر خطی ، پرت ها ، محدودیت دامنه ، همبستگی در برابر علیت و معناداری آماری در مقابل معنا داری عملی هستند .

این موضوعات در بسته آموزش spss مطرح شده اند .

توصیه می کنم قبل از مطالعه ادامه این مطلب آن مطالب را مطالعه کنید .

جزئیات مثال :

برای نشان دادن کاربرد همبستگی ، رابطه متقابل بین چند مورد از متغیر های موجود در فایل دیتای sav

. survery3ed روی این وب سایت را بررسی خواهم کرد .

این زمینه یابی برای بررسی عواملی طراحی شده بود که بر سازگاری روانی و بهزیستی پاسخ دهندگان اثر دارند (برای توضیح کامل این مطلب به بسته آموزش spss مراجعه کنید) .

در این مثال هدف ارزیابی همبستگی بین احساس کنترل و سطح استرس ادراک شده پاسخ دهندگان است .

جزئیات دو متغیری که به کار خواهیم برد در جدول مربوطه ارائه شده است .

اگر می خواهید همگام بااین مثال پیش بروید ، باید فایل sav. survey3ed را در spss باز کنید.

خلاصه همبستگی:

نمونه سؤال تحقیق :

آیا رابطه ای بین مقدار کنترل افراد بر حالات درونی خود و سطح استرس ادراک شده آن ها وجود دارد؟

آیا افرادی که سطوح بالای کنترل ادراک شده دارند سطوح پایین تری از استرس ادراک شده تجربه می کنند؟

آن چه نیاز دارید :

دو متغیر: هر دو پیوسته یا یکی پیوسته و دیگری دو مقوله ای (دو ارزشی ) کاری که انجام می شود :

همبستگی رابطه بین دو متغیر پیوسته را ار لحاظ نیرومندی و جهت رابطه توصیف می کند .

مفروضه ها :

برای مشاهده جزئیات مفروضه های همبستگی ، به بسته آموزش spss مراجعه کنید .

جایگزین غیر پارامتریک: همبستگی رتبه ای اسپیرمن (rho)

تحلیل مقدماتی همبستگی :

قبل از انجام تحلیل همبستگی بهتر است یک نمودار پراکندگی ایجاد کنید .

این به شما امکان می دهد تخطی از مفروضه های خطی بودن و همگنی پراکنش را بررسی کنید (ر. ک. بسته آموزش spss ) بررسی نمودار پراکندگی همچنین شما را با ماهیت رابطه بین متغیر های تان بهتر اشنا می کند .

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام