ضرایب همبستگی (مثل همبستگی گشتاوری پیرسون ) خلاصه ای از جهت و نیرومندی رابطه خطی دو متغیر را فراهم می کنند.

ضرایب همبستگی پیرسون می تواند بین -1 تا +1 باشد.

علامت مقابل آن نشان دهنده همبستگی مثبت ( با افزایش یک متغیر ، متغیر دیگرهم افزایش می یابد) یا همبستگی منفی ( با افزایش یک متغیر ، دیگری کاهش می یابد) است .

مقدار مطلق آن با نادیده گرفتن علامت نشان دهنده نیرومندی آن رابطه است.

همبستگی 1+یا1_نشان می دهد که با دانستن مقدار یک متغیر می توان مقدار دیگری را دقیقا تعیین کرد.

از سوی دیگر مقدار همبستگی _0_نشان می دهد هیچ رابطه بین دو متغییر وجود ندارد و دانستن مقدار یکی از متغیر ها هیچ کمکی به پیش بینی مقدار دوم نمی کند.

بررسی ظاهری رابطه بین متغیرها با ایجاد یک نمودار پراکندگی امکان پذیر است.

این نمودار هر جفت نمره های به دست امده از آزمودنی ها در نمونه است .

نمره های متغیر اول در محو x (افقی ) و نمره های متناظر در متغیر دوم رومحور y) ) عمودی ترسیم خواهند شد.

بررشی نمودار پراکندگی اطلاعاتی در مورد جهت رابطه ( مثبت و منفی ) و نیرومندی رابطه (که قبلا با جزئیات بیشتر نشان داده شده) ارائه می کند.

نمودار همبستگی کامل (1=rیا1=r) خطی مستقیم را نشان خواهد داد.

وقتی0=r باشد نمودار پراکندگی حلقه ای از نقاط بدون الگو مشخص خواهد داد.

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901