یک نمایش «ساقه و برگ» (stem and leaf) اطلاعاتی راجع به الگوی مشاهدات در یک آرایه از داده ها فراهم نموده و به کشف تمرکز یا خوشه ای بودن مقادیر خاص داده ها کمک می کند. نام نمایش از راهی که ساخته می شود می آید. دو مثال زیر روش ساختن نمایش« ساقه و برگ» را نشان می دهد:

 یک تحلیلگر که مأمور مطالعۀ مشخصه های اعضای انجمن موسیقی در یک منطقه بزرگ شهری است.

پرسشنامۀ این مطالعه را در یک نمونۀ 70 نفری از اعضاء مورد آزمایش مقدماتی قرار داده است.

آرایه ای از داده های سن پاسخ دهندگان به شرح زیر است (فقط قسمتی از داده ها نشان داده شده است): 20,25,25,25,29,30, …,76,77 شکل 27-2 (الف) یک نمایش «ساقه و برگ» را برای سن های گزارش شده نشان می دهد.

ارقام سمت چپ از خط قائم، «ساقه ها» (stem) و ارقام سمت راست، «برگها» (leaf) هستند.

رقم 2 اولین «ساقه» را تشکیل می دهد. تمام پاسخ های سن از 20 تا 29 روی این ساقه ثبت شده اند، و فقط دومین رقم پاسخ سن نوشته شده است زیرا اولین رقم آن به وسیله ساقه داده شده است.

ملاحظه می کنید که برگ ها در اولین ساقه عبارت از رقم های 9,5,5,5,0 هستند که پنج پاسخ گزارش شدۀ سن ها در فاصلۀ 20-29 را به صورت 20,25,25,25,29 نشان می دهند.

تحلیلگر با نگاه به این نمایش نتیجه گرفت که نمایش مزبور با الگوی معمولی سن اعضا برازش دارد.

اما تحلیلگر، با توجه به پاسخ ها، به تعداد زیاد نا متناسب 0ها و 5ها بین ارقام دوم (برگ ها) و پاسخ های سن توجه می کند.

این نتیجه برای وی غیر منتظره است زیرا انتظار دارد ارقام نهایی 0 تا 9 تقریبا بطور مساوی ظاهر شوند. 

نمایش «ساقه و برگ» دارای 17 فشار شکننده خرابی نیمه هادی را در شکل 27-2 (ب) نشان داده ایم.

ارقام دهگان و صدگان مشاهدات فشارهای شکننده، «ساقه ها» و ارقام یکان؛ «برگ ها» را تشکیل می دهد.

مهندس با بررسی نمایش بلافاصله در می یابد که2 قرص نیمه هادی تحت فشار جزئی شکسته اند (1 و4 میلی گرم) که احتمالا به خاطر نقص تولید بوده است.

او همچنین متوجه می شود حجم مشاهدات، بین 31 و 88 متمرکز شده اند.

سرانجام، یک قرص قبل از شکستن، فشار قابل ملاحظه ای (113 میلی گرم) را تحمل کرده است.

در نتیجه این قرص به خاطر عملکرد خویش، مستلزم مطالعه است.


رسم نمودار ساقه و برگ در spss

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود کتاب بانک موضوع پایان نامه