در نمودارهای «چندک- چندک» (Q-Q plot) چندک های یک توزیع احتمال خاص در برابر چندک های نمونه رسم می شود. با استفاده از این نمودار می توان توزیع دو مجموعه را با هم مقایسه کرد و همچنین تعبیر کرد که یک مجموعه داده از توزیع خاصی پیروی می کند یا نه.

نکته:

حرف Q مخفف عبارت Quartile (چندک) است.

مثال:

اندازه های قامت 12 کودک بر حسب سانتی متر در زیر داده شده اند.

آیا این داده ها دارای توزیع نرمال هستند؟ 51.2,40.2,45.6,46.8,35.6,34.6,43.2,36.4,43.2,38.4,39.6,44.7,42.2

پاسخ:

1- متغیری به نام Height در spss تعریف کرده و داده های فوق را وارد کنید.

2- دستور Analyze > Descriptive Statistics > Q –Q Plots…را اجرا کنید تا پنجرۀ Q-Q plot باز شود.

3- از ناحیۀ مستطیلی سمت چپ پنجره، متغیر Height (ارتفاع) را انتخاب کرده و با کلیک دکمۀ آن را به ناحیۀ مستطیلی variables (متغیرها) منتقل کیند.

مطمئن باشید در ناحیۀ Test Distrebution (توزیع آزمون)، توزیع Normal (نرمال) انتخاب شده باشد، شکل 16-3.

4- روی دکمۀ ok کلیک کنید، خروجی 7-3 .


آموزش رسم نمودار چندک  چندک یا Q Q در spss

 

این خروجی دو نمودار به نام های Normal Q-Q plot (نمودار Q-Q نرمال) و Detrended Normal (نرمال بدون روند) را نشان می دهد که هیچ کدام از آن ها تخطی داده ها از فرض نرمال بودن را نشان نمی دهند.

بنابراین، این اعداد دارای توزیع نرمال هستند.

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام