یک جایگزین مناسب برای نمودار میله ای، نموداری به نام Error bar (میله ای خطا) است که در آن میانگین مقادیر هر طبقه با یک نقطه و «واریانس» آن توسط یک خط عمودی نشان داده می شود که از داخل نقطه می گذرد.

مثال:

در یک کلاس درس، وزن دانشجویان دختر و پسر اندازه گیری شده و به صورت جدول 4-3 به ثبت رسیده است.

نمودار «میله ای خطا» را رسم کنید.

در اینجا حرف M مخفف male (مذکر) و حرف F مخفف Female (مونث) می باشد.


نمودار میله ای خطا در spss

پاسخ:

1- در پنجرۀ variable view دو متغیر به نام های Gender (جنسیت) و weight (وزن) ایجاد کنید.

در ستون values از متغیر gender برچسب های آن را مشابه شکل 11-3 تعریف کنید.


نمودار میله ای خطا در spss

 

1- داده هار ا مطابق معمول در پنجره data view از پنجرۀ اصلی spss وارد کنید.

2- دستور Error bar… Graphs > legacy dialogs > را اجرا کنید تا پنجرۀ Error bar باز شود.

3- با اطمینان از اینکه نوع simple (ساده) انتخاب شده است، روی دکمۀ define (تعریف شود) کلیک کنید تا پنجرۀ define Error bar: summaries of cases باز شود.

در این پنجره متغیر weight (وزن) را به کادر variable (متغیر) و gender را به Category Axis(محور طبقه بندی) منتقل کنید.

4- در ناحیۀ bars represent (نمایش میله ای) نوع میله ها را انتخاب کنید که عبارتند از: 

نوع interval of mean Confidence (فاصله اطمینان میانگین)

 نوع Standard error for mean(خطای استاندارد برای میانگین) 

نوع Standard deviation(انحراف معیار) در اینجا جهت رسم میله ها، نوع Standard error of mean انتخاب و مقدار پارامتر Multiplier (مضرب) به عدد 2 تنظیم شده است، شکل 12-3.

5- روی دکمۀ ok کلیک کرده و خروجی حاصل از مراحل فوق را بررسی کنید، خروجی 4-3.


نمودار میله ای خطا در spss

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود کتاب بانک موضوع پایان نامه