با کمک جدول دانکن، مقادیر r_a (p,f) برای دامنه های معنی دار محاسبه می شود که p= 1,2,3,…,a سطح معنی دار بودن و f درجّۀ آزادی خطا است:

آزمون دانکن در spss

با کمک جدول دانکن، مقادیر r_a (p,f) برای دامنه های معنی دار محاسبه می شود که p= 1,2,3,…,a سطح معنی دار بودن و f درجّۀ آزادی خطا است:


روش انجام آزمون دانکن در spss

 

که در آن v_1 درجه آزادی «بین گروه ها» (Between Groups) و v_2 درجۀ آزادی «داخل گروه ها» (within Groups) بوده و مقدار F با استفاده از جدول محاسبه شده است.


روش انجام آزمون دانکن در spss


روش انجام آزمون دانکن در spss

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام