همانطور که قبلا دیدید، آزمایشاتی که دارای دو گروه مقایسه هستند را می توانیم به وسیلۀ «آزمون» (T Test) مورد تحلیل نماییم. اگر آزمایشی شامل بیش از دو گروه باشد، باید بین هر دو گروه از آن ها، با استفاده از آزمون t، تعداد زیادی مقایسۀ دو گانه صورت بگیرد که این امر علاوه بر افزایش تعداد مقایسات، احتمال اینکه اختلاف بین دو تیمار به طور تصادفی «معنی دار» (significant) شود را نیز افزایش می دهد.

 

همانطور که قبلا دیدید، آزمایشاتی که دارای دو گروه مقایسه هستند را می توانیم به وسیلۀ «آزمون» (T Test) مورد تحلیل نماییم.

اگر آزمایشی شامل بیش از دو گروه باشد، باید بین هر دو گروه از آن ها، با استفاده از آزمون t، تعداد زیادی مقایسۀ دو گانه صورت بگیرد که این امر علاوه بر افزایش تعداد مقایسات، احتمال اینکه اختلاف بین دو تیمار به طور تصادفی «معنی دار» (significant) شود را نیز افزایش می دهد.

روشی که برای مقایسۀ بیش از دو تیمار به کار می رود را Analysis of variance (تجزیه و تحلیل واریانس)، به اختصار ANOVA می گوییم.

از مزایای این آزمون این است که تنها با یک آزمون اختلاف بین میانگین های کلیه تیمارهای موجود در آزمایش بررسی می شود.

هدف آزمون ANOVA عبارتست از آزمون:


آموزش طرح بلوک کاملا تصادفی در spss

 

در این فصل از کتاب مبحث در دو بخش طرح های متعادل (Balanced) و نامتعادل (Unbalanced) دنبال می شود:

در محیط نرم افزاری SPSS دو طرح فوق با دستورهای Analyze > compare Means > one- Way ANOVA و Analyze > General linear Model > Univariate مورد تحلیل قرار می گیرد.

طرح کاملا تصادفی (حالت متعادل) براساس تعریف، مدل یک طرح کاملا تصادفی به صورت زیر است:


آموزش طرح بلوک کاملا تصادفی در spss

 

در این مدل روشی که برای تحلیل استفاده می شود به «تحلیل واریانس یک طرفه» (one- way ANOVA) موسوم بوده و فرم کلی داده ها به صورت جدول 1-7 است:


آموزش طرح بلوک کاملا تصادفی در spss

 

فرم کلی جدول «تحلیل واریانس»، به اختصار ANOVA، به صورت جدول 2-7 می باشد.


آموزش طرح بلوک کاملا تصادفی در spss


آموزش طرح کاملا تصادفی در spss

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام