اگر عاملهای مشترک F و عاملهای خاص  را بتوان نرمال فرض کرد، در آنصورت می توان برآوردهای « درست نمایی ماکزیمم» (Maximum Likelihood) محموله های عامل و واریانس های خاص را بدست آورد.

روش درست نمایی ماکزیمم

اگر عاملهای مشترک F و عاملهای خاص  را بتوان نرمال فرض کرد، در آنصورت می توان برآوردهای « درست نمایی ماکزیمم» (Maximum Likelihood) محموله های عامل و واریانس های خاص را بدست آورد.

وقتی F_j و _j نرمال توأم باشند، در آن صورت مشاهدات x_j-=LF_j+_j نیز نرمال بوده و درست نمایی ماکزیمم عبارتست از:


روش درستنمایی ماکزیمم یا بیشینه در  spss

نکته:

 معمولاً مشاهدان استاندارد شده و ماتریس همبستگی نمونه، تحلیل عاملی می شود.

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود کتاب بانک موضوع پایان نامه