فرض کنید، تعداد n_1 چیز از نوع x و تعداد n_2 چیز از نوع y داشته باشیم. این چیزها را به تصادف روی خط می چینیم، یا به عبارتی دیگر یک جایگشت از آنها تشکیل می دهیم. مثلاً برای=5 n_1 و=7 n_2 جایگشت زیر را در نظر می گیریم:

آزمون دو یا گردش :

فرض کنید، تعداد n_1 چیز از نوع x و تعداد n_2 چیز از نوع y داشته باشیم. این چیزها را به تصادف روی خط می چینیم، یا به عبارتی دیگر یک جایگشت از آنها تشکیل می دهیم. مثلاً برای=5 n_1 و=7 n_2 جایگشت زیر را در نظر می گیریم: ▁yyy ▁xx ▁y ▁x ▁y ▁(xx ) ▁yy آن دسته از چیزهای هم نوع که پشت سر هم آمده اند را اصطلاحاً یک «دو» یا «گردش» می گویند.

در مثال بالا یک دو از سه y ، سپس یک دو از دو x و ... داریم. در هر جایگشت فرض می کنیم R_1 تعداد دوهای نوع x، R_2 تعداد دوهای از نوع y و R_2 + R_1 = R_3 شمارۀ تمام دوها باشد. مثلاً در جایگشت بالا یافته های R_1، R_2 وR_3 به ترتیب 3 ،4 و 7 هستند.

چون دوهای از نوع x و نوع y در هر جایگشت یک درمیان قرار می گیرند، همان R_1 و R_2 یکی از روابط زیر برقرار است:

الف- R_2 + 1 = R_1، در صورتی که جایگشت ها با دوهای نوع x آغاز و پایان یابد.

ب-R_1 + 1 = R_2، در صورتی که جایگشت ها با دوهای نوع y آغاز و پایان یابد.

ج- R_2 = R_1، در صورتی که جایگشت ها با دوهای مختلف آغاز و پایان یابد.

نکته: برای تشخیص تفاوت بین گروها از یکدیگر، مقادیر «+» و «-» در آزمون « رتبه ای» (Rank) را ببنید.

مثال 10: یک ماشین لامپ سازی مستقلاً با احتمال P، لامپ معیوب و با احتمال 1-p لامپ سالم تولید می کند.

تعداد 27 لامپ به ترتیبی که تولید شده اند جایگشت زیر را تشکیل می دهند: PPPPPDDDPPPPPPPPPDDPPDDDDPP در این جایگشت، D معرف « لامپ معیوب» و P، معرف « لامپ سالم» است.

فرض تصادفی بودن نمونه را با میزان a=0.05 بیازمایید. پاسخ: برای لامپ سالم 1 و لامپ معیوب عدد 2 را در نظر بگیرید.

1- داده ها را مطابق شکل 34-11 در spss وارد کنید.

2- دستور Analyze > Nonparametric Tests > One sampls… را اجرا کنید.

3- در بالای پنجرۀ Noparametric Test One sampls روی تب Fields (فیلدها) کلیک کرده و گزینۀ Use custom fileld assignments (استفاده از فیلدهای سفارشی نسبت داده شده) را انتخاب کنید.

4- درسمت چپ پنجره ابتدا روی متغیرLamp's Group (گروه لامپ) و سپس روی  کلیک کنید تا به ناحیۀ Test Fields (فیلدهای آزمون)، در سمت راست، منتقل شود.

5- در بالای پنجرۀ Noparametric Test One sampls (آزمون های نا پارامتری یک نمونه ای) روی Settings (تنظیمات) کلیک کرده و گزینۀ Customize test (سفارش کردن آزمون ها) را انتخاب کنید.

6- ابتدا گزینۀ Test sequence for randomness (Run test) را انتخاب و سپس روی دکمۀ options… (گزینه ها) کلیک کنید، شکل 35-11.

7- گزینۀ Sample mean (میانگین نمونه) در ناحیۀ Define cut point for continuous Fields (تعریف نقطۀ برش برای فیلدهای پیوسته) از پنجرۀ Run Test options(پارامترهای آزمون دو) را انتخاب کنید، شکل 36-11.

8- ابتدا روی دکمۀ ok و سپس روی دکمۀ Run (اجرا) کلیک کنید، خروجی 10-11.


آموزش آزمون ناپارامتری دو یا گردش در spss


آموزش آزمون ناپارامتری دو یا گردش در spss

نکته

 شما باید در ناحیۀ Define Cut for Continuous Fields گزینه ای را انتخاب کنید که می خواهید بر اساس آن، داده های معرفی شده به spss تقسیم بندی شوند که در این صورت کوچک تر و بزرگتر از آن مقدار، تشکیل دهندۀ پیامدهای آزمایش خواهند بود.


آموزش آزمون ناپارامتری دو یا گردش در spss

 

بنابراین فرض H_0 رد می شود.

پس، داده ها با فرض H_1 به خوبی توافق دارند. پس، آزمون گردش ها نشان می دهد که توالی تصادفی نیست.

در حقیقت شمارۀ گردش ها حکایت از آن دارد که لامپ های معیوب در دسته های بزرگ تولید می شوند و این امر با تصادفی بودن نمونه توافق ندارد.

بنابراین باید یک مهندس متخصص، ماشین را مورد بررسی قرار دهد.

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام