آزمون « کولموگروف – اسمیرنوف» به افتخار دو آماردان روسی به نامهای A.N. Kolmogrov و N.V. Smirnov به این نام خوانده شده و روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است. بنابراین، آزمون « کولموگروف – اسمیرنوف»، که از این به بعد آنرا با KS نشان می دهیم، روش دیگری علاوه بر روش «کای اِسکوِر» (Chi Square)، (x^2) ، برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است.

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف

آزمون « کولموگروف – اسمیرنوف» به افتخار دو آماردان روسی به نامهای A.N. Kolmogrov و N.V. Smirnov به این نام خوانده شده و روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است.

بنابراین، آزمون « کولموگروف – اسمیرنوف»، که از این به بعد آنرا با KS نشان می دهیم، روش دیگری علاوه بر روش «کای اِسکوِر» (Chi Square)، (x^2) ، برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است.

در اینجا بد نیست مزایای هر یک از دو آزمون x^2 و KS را بر دیگری برشماریم.

مزایای KS بر x^2  هر یک از مشاهدات را بصورت اصلی در نظر می گیرد در حالیکه آزمون x^2 به طبقه بندی مشاهدات پرداخته و بدین جهت مقداری از اطلاعات را از دست می دهد.

  در مواردی که تعداد مشاهدات n، کوچک باشد آزمون KS به دلیل دقیق بودن، اعمال شدنی است حال آنکه x^2 اساساً برای نمونه های بزرگ استفاده می شود.

  آزمون KS نسبت به آزمون x^2 از سادگی و سهولت بیشتری برخوردار است.

مزایای x^2 بر KS آزمون x^2 را به سادگی می توان طوری تغییر داد تا امکان تخمین پارامترها بوسیلۀ مشاهدات نیز میسر شود ولی آزمون KS این انعطاف پذیری را ندارد. 

آزمون x^2 را می توان هم در داده های پیوسته و هم در داده های گسسته به کار برد در حالیکه آزمون KS فقط در داده های پیوسته کاربرد دارد. در آزمون KS فرض صفری را که آزمون خواهیم کرد آن است که توزیع مشاهدات، توزیع مشخصی (با پارامتر معینی) است که با توزیع مشخص همخوانی دارد. آمارۀ آزمون KS را با D_n نشان می دهیم. D_n= Maximum |F_e-F_O | که در آن F_e و F_O به ترتیب، «فراوانی نسبی تجمعی» و «فراوانی مشاهده شدۀ نسبی تجمعی» است.

مثال:

با میزان a = 0.05 بیازمایید که نمونه تصادفی 10 تایی زیر از توزیع «یکنواخت» می باشد: 0.621,0.503,0.203,0.477,0.710, 0.581,0.329, 0.480, 0.554, 0.382

پاسخ:

ا- داده ها را مطابق شکل 23-11 در spss وارد کنید.

2- دستور Analyze > Nonparametric Tests > One sampls… را اجرا کنید.

3- - در بالای پنجرۀ Noparametric Test One sampls روی تب Fields (فیلدها) کلیک کرده و گزینۀ Use custom fileld assignments (استفاده از فیلدهای سفارشی نسبت داده شده) را انتخاب کنید.

4-ادامه دارد ...

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام