اگر بخواهیم در مورد نمونه های گرفته شده از k جامعه قضاوت کنیم از «آزمون H » که گاهی آنرا آزمون «کراسکال – والیس» (Krukal - Wallis) می نامند استفاده می کنیم. این آزمون در حقیقت تعمیم آزمون U برای مقایسۀ K جامعه است.

به عبارت دیگر، در این آزمون فرض برابر بودن میانگین های K جامعه را آزمون می کنیم.

آموزش کروسکال – والیس

اگر بخواهیم در مورد نمونه های گرفته شده از k جامعه قضاوت کنیم از «آزمون H » که گاهی آنرا آزمون «کراسکال – والیس» (Krukal - Wallis) می نامند استفاده می کنیم.

این آزمون در حقیقت تعمیم آزمون U برای مقایسۀ K جامعه است. به عبارت دیگر، در این آزمون فرض برابر بودن میانگین های K جامعه را آزمون می کنیم.

آزمون «کراسکال – والیس» نیز بر مجموع رتبه های مشاهدات استوار است.

این آزمون به تحلیل واریانس شبیه است با این تفاوت که به فرض نرمال بودن جامعه ها نیازی نبوده و به جای استفاده از داده ها، از رتبۀ آنها استفاده می شود.

مثال:

برای مقایسۀ میزان فروش ماهانۀ سه شعبآ شرکت زنجیره ای، نمونه های تصادفی از فروش های ماهانۀ آنها بر حسب میلیون ریال گرفته شده و در جدول 6-11 نشان داده شده اند.


آموزش نحوه انجام آزمون کروسکال والیس در spss

 

با استفاده از آزمون H ، در سطح معنی داری پنج درصد بررسی کنید آیا میانگین فروش سه شعبه با هم برابر است؟

پاسخ:

ا- داده ها را مطابق شکل 20-11 در spss وارد کنید.

2- دستور Analyze > Nonparametric Tests > Independent sampls… را اجرا کنید.

3- در بالای پنجرۀ : Two or More Independent Samples Noparametric Test روی تب Fields (فیلدها) کلیک کرده و گزینۀ Use custom fileld assignments (استفاده از فیلدهای سفارشی نسبت داده شده) را انتخاب کنید.

4- در سمت چپ پنجره ابتدا روی Ramifications (شعبات) و سپس روی دکمۀ  کلیک کنید تا به ناحیۀ مستطیلی Test Fields (فیلدهای آزمون)، سمت راست، منتقل شود.

5- در سمت چپ پنجره ابتدا روی متغیر Sell (فروش) و سپس روی دکمۀ  کلیک کنید تا به ناحیۀ مستطیلی Groups (گروهها)، در سمت راست، منتقل شود، شکل 21-11.

6- در بالای پنجرۀ : Two or More Independent Samples Noparametric Test ابتدا روی Setting (تنظیمات) کلیک کرده و گزینه Customize tests (سفارشی کردن آزمون ها) را انتخاب کنید.

7- گزینۀ Kruskal- Wallis 1- way ANOVA (k samples) را در ناحیۀ Compare Distributions across Groups (مقایسۀ توزیع بین گروهها) قرار گرفته است انتخاب کنید، شکل 22-11.

8- روی دکمۀ Run (اجرا) کلیک کنید، خروجی 6-11.


آموزش نحوه انجام آزمون کروسکال والیس در spss


آموزش نحوه انجام آزمون کروسکال والیس در spss


آموزش نحوه انجام آزمون کروسکال والیس در spss

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام