تابع رگرسیون در تحلیل آماری پایان نامه با spss انواع مختلفی دارد که در این مقاله به طور کامل به آن پرداخته شده است.

تابع رگرسیون معمولی :

Y = a + bx در این تابع a عرض از مبدأ و b شیب یا ضریب زاریه 1 رگرسیون است.

این شاخص وزن تفکیکی رگرسیون است و میزان تغییر ( را در ازای یک واحد تغییر پیش بینی می کند.

روش محاسبه b برحسب تعداد متغیرهای مستقل تنوع می پذیرد. فرمول b با یک متغیر مستقر عبارت است از:

B=spxy/ssx

فرمول a با یک متغیر مستقل عبارت است از:

A = y – bx

اگر دو یا چند متغیر مستقل وجود داشته باشد تابع رگرسیون به صورت زیر نوشته می شود که به آن تابع رگرسیون خطی چندگانه نیز اطلاق می شود.

Y = a + b1 x1 + b2x2 + … + bixi

در شرایطی که دو متغیر مستقل وجود داشته باشر b را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

تابع رگرسیون استاندارد :

Zy = b1z1 + b2z2 + b3z3 در این معادله بتاها ( beta ) ضریب های تفکیکی و استاندارد شده رگرسیون اند وزن و هم هر متغیر را روی متغیر دیگر نشان می دهد این معادله از نمره های استاندارد حاصل می شود.

دلیل استفاده از معادله استاندارد آن است که متغیر هایی که به کار می بریم ممکن است واحدهای سنجش آن ها متفاوت باشد، این ‏امر باعث می شود که نتوانیم b ها را با هم مقایسه کنیم ولی کاها با هم قابل مقایسه هستند.

فرض کنید معادله معمولی رگرسیون شده y = 20 +0.3x1+0.25x2+0.5x1را داشته باشیم. با توجه به این معادله ممکن است کسی بگوید سهم x3 بیشتر از سایی متغیرها ست؟ در حالی که، این معادله فقط نسبت تغییرات متغیرهای مستقل و وابسته را می تواند به صورت تک تک نشان دهد.

اما مشخص نمی کند که سهم کدامیک بیشتر است.

چون ممکن است وسیله سنجش ما به عنوان مثال در x1 به تن در x2 به مثقال باشد.

حال اگر داشته باشیم zy = 0.9z1 + 15x2 + 0.45z3 در این جا می توان سهم هر یک از متغیرهای مستقل را در تببین متغیر وابسته بیان کرد. بدین ترتیب با تبدیل نمرات خام به نمرات استاندارد تغییری در مقیاس اندازه گیری انجام می گیرد.

مثلأ واحد سنجش ازکیلو به گرم تبدیل می شود. در معادله رگرسیون استاندارد اگر بخواهیم با یک متغیر مستقل متغیر وابسته را پیش بینی کنیم، در این صورت، b معادل R ‏می شود. معادله رگرسیون آن عبارت است از:

ZY = BZX تفسیر B شبیه b است بدین معنا که اگر اثر متغیری های مستقل دیگر کنترل شود B مبین تغیر حاصل در Y به ازای یک انحراف معیار تغییر در تغییر X می باشد . میانگین نمره های Z معادل صفر و انحراف استاندارد آنها معادل یک است چون میانگین نمره های استاندارد صفر است بنابر این A ( عرض از مبدا ) در این معادله زاید است فرمول نمره های استاندارد .

Z = ((X-X ))/√((∑▒〖(X-X )〗^2 )/N) ‏

نمره های استاندارد بالا یا پاین بودن انحراف استاندارد ارزش های یک متغیر از میانگین همان متغیر می باشد .

فرض کنید داده های تجربی معادل رگرسیون استاندارد Y = 0.45(Z1)+0.75 (Z2) را داشته باشی شواهد موجود در این معادله نشان می دهد که بر روی متغیر X2 و Y ( BYX2X1 ) کنترل شود در این صورت یک انحراف معیار تغییر در X2 75 / . انحراف معیار تغییر Y ایجاد می کند نحوه محاسبه B :

اگر b معلوم باشد B را می توان با استفاده از فرمول زیر به دست آورد B_(i )= b1 S_x/S_x ماتریس معادله نرمال : B1+B2r12 = ry1 B1r12+B2 = ry2 در این جا ra ضریب همبستگی رگرسیون میان x2 و x1 است .B ضریب رگرسیون استاندارد شده می باشد .

ضریب رگرسیون تفکیکی استاندارد را می توان به صورت زیر بیان کرد . B_(1 )= r_(y1-ry2r12)/(〖1-r〗^2 12) B_(2 )= r_(y2-ry1r12)/(〖1-r〗^2 12)


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام