تحلیل «ممیزی و رده بندی» (Classification and Discrimination) تکنیک های چند متغیره هستند که به جدا کردن مجموعه های متمایز اشیاء (یا مشاهدات) و با تخصیص دادن اشیاء (مشاهدات) جدید به دسته های تعریف شدۀ قبلی بستگی دارد:

طبیعت تحلیل «ممیزی» (Discrimination) نسبتاً توضیحی بوده و برای بررسی تفاوت های مشاهده وقتی روابط سببی، که به خوبی قابل درک نباشند، استفاده می شود. 

طبیعت تحلیل « رده بندی« (Classification) کمتر توضیحی بوده و از این روش برای تخصیص اشیاء جدید به اشیاء موجود استفاده می شود.

معمولاً Classification نسبت به Discrimination به ساختار بیشتری بین اشیاء (مشاهدات) نیاز داشته و از این رو، اهداف « ممیزی» و « رده بندی» به ترتیب عبارتند از:

1- بیان نموداری (سه بعدی و یا کمتر از آن) یا جبری جنبه های اختلاف اشیاء با چندین مجموع، معلوم. در این حالت سعی می شود مقادیر عددی مجموعه ها تا جایی که ممکن است از هم جدا شود.

2- جور کردن اشیاء (مشاهدات) به دو یا چند ردء مشخص. در عمل، اهداف 1و2 با یکدیگر تداخل دارند و تمایز بین « جداسازی» و « تخصیص دادن» مشکل است.

در مقاله دیگر، با استفاده از روشهایی که توسط آقای Fisher (فیشر) پیشنهاد شده است، « ممیزی» و « رده بندی» را با هم در نظر می گیریم.


 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام