ضریب پایایی در تحلیل آماری پرسشنامه پایان نامه با spss انواع مختلفی دارد که در این مقاله کوتاه به آن اشاره می شود.

انواع ضریب پایایی به شرح زیر است:

پایایی یعنی ثبات در بین اندازه گیری های متعدد و ضریب پایایی نشان می دهد که چند درصد از واریانس آزمون ناشی از واریانس خطانیست. ضریب پایائی با افزایش طول آزمون، افزایش می یابد و این رابطه در مورد اعتبار چندان صدق نمی کند.

همچنین ضریب پایائی با افزایش واریانس نمره ها افزایش پیدا می کند. نکتۀ دیگر این که یک آزمون ممکن است ویژگی معینی را در یک سطح به صورت پایا و در یک سطح دیگر به صورت ناپایا اندازه گیری کند.

به برخی از سؤالات می توان براساس تصادف پاسخ داد که در این صورت نتایج پایا می شوند.

سئوالات آسان نیز اطلاعات پایا ولی در عین حال فاقد قدرت تشخیص بدست می دهند. برای بدست آوردن اهداف آزمون سازی، سؤالات بایددرجه دشواری مناسبی داشته باشند.

انواع ضرایب پایائی:

الف ـ ضریب ثبات (بازآزمائی):

همبستگی بین نمره های حاصل اجرای دو بار آزمون مشکل اساسی:

تعیین فاصلۀ زمانی یا درنگ بین دو بار اجرای آزمون:

چنان چه این مدرت زمان کوتاه باشد اثر ناشی از یادآوری بطور تصنعی بالاست و چنان چه این زمان طولانی باشد اثرناشیاز تغییر ویژگی های آزمودنی هاکم است .

ب ـ ضریب معادل (فرم های همت):

اجرای دو فرم همتای یک آزمون در یک زمان براساس نظریۀ آزمون این ضریب مناسب ترین شاخص پایائی است.زیرا دو نمونۀ معرف از سؤالات را در برمی گیرد.

ج ـ ضریب ثبات درونی (دونیمه کردن):

روشی که جانشین روش فرم های همتا در برآورد پایائی است در این روش سؤالات آزمون به طور مستقل به دو نیمۀ معادل تقسیم می شود و از فرمول اسپرمن براون برای محاسبۀ سه پایائی کل آزمون استفاده می شود.

د ـ روش معادل منطقی:

فرمول های 20 و 21 مودرریچاروسون بطور نسبی برآوردهای محافظه کارانه ای از ضریب پایائی بدست می دهد: فرمول برای هر پاسخ درست نمرۀ 1 و برای هر پاسخ غلط نمرۀ 0 منظور می شود.


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام