در این مقاله کوتاه آموزش انجام و نحوه گرفتن آزمون خی دو در تحلیل آماری پایان نامه با spss ارائه شده است و برای اطلاعات تکمیلی دیگر مقالات را هم مطالعه کنید.

آزمون خی دو یا كای اسكوئر (x2):

این آزمون به منظور آزمون فرضیه درباره استقلال فراوانی هایی كه در طبقه های مختلف قرار گرفته اند به كار برده می شود.

در واقع اساس آن بررسی فراوانی های مشاهده شده در طرح های تحقیق با فراوانی های نظری مورد انتظار است.

هدف آزمون خی دو، این است كه نشان می دهد آیا متغیرهای مورد بررسی با هم رابطه دارند یا خیر (وجود یا عدم وجود رابطه).

مورد استفاده دیگر آزمون خی دو، زمانی است كه پژوهشگر علاقه مند باشد فرضیه را كه فراوانی ها یا نسبتهای دو یا چند جامعه یكسان هستند را آزمون كند. (آزمون خی دو، شدت همبستگی را نشان نمی دهد).

روش محاسبة آزمون خی دو:

آزمون خی دو در spss

 

توزیع كای اسكوئر دخی دو ، قویاً مبتنی بر درجه آزادی (df) است.

تعریف درجه آزموی برابر ست با

df=n-1 (1- ستون) × (1- سطر) df= n-1

میانگین توزیع كای اسكوئر برابر است با درجه آزادیآزمون خی دو در spss

واریانس توزیع كای اسكوئر برابر است با دو درجه آزادی

ویژگی های آزمون خی دو:

1ـ آزمونهای خی دو ، همیشه یكطرفه است.

2ـ بین حجم نمونه و مقدار خی دو ، x2 تناسب وجود دارد ، هر چقدر حجم نمونه بزرگتر باشد. مقدار x2 بزرگتر خواهد شد و هر چه مقدار x2 بزرگتر باشد ، احتمال رابطه معنادارای افزایش پیدا می كند.

3ـ آزمون كای اسكوئر تنها بر متغیر كیفی (اسمی ـ ترتیبی) مورد استفاده قرار می گیرد.

4ـ آزمون خی دو یك آزمون غیر خطی است. (بر عكس ضریب همبستگی پیرسون كه یك خطی است).

5ـ آزمون خی دو جزء دسته آزمونهای ناپارامتریك است.

6ـ شاخصهای مبتنی برخی دو x2:

1ـ ضریب چوپرو

2ـ ضریب فی

3ـ ضریب توافق پیرسون

4ـ ضریب كرامر

 


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام