طیف تورستن در تحلیل آماری پایان نامه با spss یکی از مباحث مهمی است که در این مقاله کوتاه به خوبی بیان شده است.

طیف تورستن (Thurstone Scale):

در این طیف، با فواصل ظاهراً متساوی سعی شده است تا برخی از نقیصه ها تا حدودی بر طرف شود.

لوئیز تورستن بعنوان ابداع کننده این مقیاس مشهور است. این طیف نسبت به مقایسه زوجی از حجم کار کمتر و نسبت به طیف بوگاردوس از دقت بیشتری برخوردار است.

تورستن 130 گویه انتخاب نمود تا بوسیلة آنها گرایش مردم را نسبت به کلسیا بسنجد این گویه ها برروی محوری در امتداد یکدیگر قرار گرفت.

توزیع این گویه ها توسط تعداد زیادی از افرادی که تصور می رود با ارزشهای جامعه مورد مطالعه (به مراتب) بهتر از محقق آشنا باشند انجام گرفت. در واقع سنجه ها در معرض قضاوت داوران قرار گرفت.

تشخیص ابهام:

یکی از موارد مهم برای انتخاب گویه، صریح بودن آن است از این رو گویه هایی که ابهام آور باشد در همان آغاز کار حذف می شوند. برای محاسبة ضریب ابهام از تفاضل چارک سوم از چارک اول استفاده می شود.

هر چقدر فاصله بین چارک سوم و اول از یکدیگر کمتر باشد یعنی اینکه آن گویه، گویه مناسبی است اما برخی از محققان انحراف چارکی را به کار گرفته اند. بنابراین گویه های که انحراف چارکی زیادی داشته باشند گویه مناسبی نستند و باید حذف شوند.

برای اینکه دامنة بزرگ نشان دهندة اختلاف زیاد بین داوران است.

در طیف تورستن، سنجه سازی (گویه سازی) دارای اعتبار صوری می باشد (بدلیل به کارگیری داوران و متخصصان) سطح سنجش طیف تورستن در مقیاس ترتیبی قرار دارد.

ضوابط تعیین عدم ابهام و تعیین گویه ها درطیف تورستن، بیرونی است.


 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام