انواع پژوهش از نظر هدف تحقیق

 پژوهش ها انواع مختلف دارند. تحقیق و تفحص از نظر هدف دسته بندی می شوند.

تحقیق از نظر هدف، به یكی از روشهای، اكتشافی، توصیفی و یا تست فرضیه ها بوده و توضیح هر كدام بصورت زیر است.

مطالعه اكتشافی مطالعات اكتشافی در مورد موضوعات و مسائل جدید و زمانیكه اطلاعات كافی در مورد آنها وجود نداشته باشد مطرح شده و نتیجه آنها توسعه دانش نظری و بسط مدل های نظری در زمینه مسئله مورد تحقیق است.

نمونه مطالعات اكتشافی، مطالعات هنری مینستبرگ در مورد نقشهای مدیریتی و طبیعت و سرشت فعالیت های مختلف مدیریتی است.

مینستبرگ از طریق مشاهده و مصاحبه با مدیران، اقدام به توسعه نظریه های جدید در باب نقش های مدیریتی و طبیعت فعالیت های آنها نموده است.

صحت و درستی نظریه های مینستبرگ را می توان از طریق روش تحقیق پیمایشی در محیط های مختلف مورد بررسی قرار داد.

توجه داریم كه امروزه تحقیقات اكتشافی در موضوعات مدیریتی بسیار محدود شده و مطالعات اكتشافی تنها در شرایط جدید محیطی مصداق پیدا می كند.

مثال های آن مسئله زنان در مشاغل مدیریتی و اشتغال توام زنان و مردان در خانواده ها است.

امروزه تحقیقات اكتشافی در بعضی از زمینه های مدیریت مثل كیفیت زندگی كاری به حد اشباع خود رسیده و در گذشته در مورد نقش عوامل مؤثر بر كیفیت زندگی كاری مثل غنای شغلی، سلامتی محیط كار و رضایت شغلی به اندازه كافی نظریه پردازی شده است.

امروزه مطالعات اكتشافی جدید در موضوع كیفیت زندگی كاری در زمینه تأثیر توام سلامتی محیط كار و یا غنای شغلی و عوامل غیر كاری مثل خانواده و اجتماع مورد توجه است.

مطالعات توصیفی مطالعات توصیفی، مطالعاتی هستند كه در آنها مشخصه ها و ویژگی های یك پدیده یا یك موقعیت را بطور عمیق بررسی و توصیف قرار می دهد.

هدف از مطالعات توصیفی بررسی و توصیف خصوصیات یك پدیده اعم از یك سازمان، یك فرد یا گروهی از افراد بصورت عمیق است.

مثال نمونه هائی از مطالعات توصفی بررسی و توصیف مشخصات كاركنان یك سازمان از نظر جنسیت.

تحصیلات، سن، گروه شغلی و آموزش آنها است. اطلاعات حاصله از مطالعات توصیفی در بسیاری از موارد برای تصمیم گیری مدیران در سازمانها مفید است.

بعنوان مثال، اطلاعات توصیفی محیط سازمان باعث تسهیل در تصمیم گیری مدیران در زمینه استفاده از روشهای جدید مدیریتی مثل مدیریت كیفیت فراگیر در سازمان می شود.

مطالعات تست فرضیه هائی مطالعات تست فرضیه هائی معمولا برای تست ارتباط بین متغیرها و یا اختلاف بین گروه متغیرها استفاده می شود.

مثال آن تست فرضیه مردان بیشتر از زنان ورزش می كنند است.

در مثال اخیر اختلاف میزان ورزش در بین دو گروه مردان یا زنان مورد توجه است.

مطالعات علت و معلولی و مطالعات همبستگی در مطالعات علت و معلولی پژوهشگر بدنبال تعیین علت یا علل قطعی یك مسئله یا یك پدیده است.

در مطالعات همبستگی پژوهشگر، علاقمند به تعیین عوامل مهم و مؤثر بر مسئله است.

هدف از مطالعات علت و معلولی تعیین علت یا علل قطعی یك پدیده بوده و بعنوان مثال اگر در تحقیقی عامل x بعنوان علت پدیده y در نظر گرفته شود در اینصورت با حذف x پدیده y نیز باید بطور قطعی حذف شود.

توجه داریم كه تشخیص علت یا علل قطعی در پدیده های اجتماعی معمولا مشكل بوده، لذا در علوم اجتماعی و مدیریتی معمولا از مطالعات همبستگی استفاده می شود.

مثال های مطالعات علت و معلولی و همبستگی بصورت زیر است.

مثال 1. ترس ناشی از زلزله، علت افزایش تقاضای بیمه زلزله در شهر توكیو است.

مثال 2. افزایش مالیات بر دارائی، ركورد اقتصادی و ترس از پیشبینی وقوع زلزله به میزان قابل توجهی معاملات املاك در توكیو را كاهش داده است.

مثال 3. ترس ناشی از زلزله علت افزایش تقاضای بیمه زلزله در نظر گرفته شده بنابراین مطالعه فوق از مطالعات علی است.

درمثال 2 چند عامل بر كاهش معاملات املاك در شهر توكیو مؤثر بوده و عوامل فوق به تنهائی علل كاهش معاملات املاك در شهر فوق نبوده، بنابراین مطالعه فوق از نوع مطالعه همبستگی است.

مطالعات علت و معلولی معمولا هزینه بر بوده و نیاز به كنترل و تغییر متغیرها در محیط های مصنوعی و آزمایشگاهی دارد.

مثال آن بررسی نظریه نقش علی مخلوط جیوه و نقره در دندان های پرشده در بیماری الزایمر در انسانها است.

اظهار نظر قطعی در مورد نظریه فوق مستلزم مطالعات علت ومعلولی است.

بعنوان یك مطالعه نمونه هائی علت ومعلولی، می توان گروهی از بیماران الزایمر را كه دندان های آنها بوسیله مواد فوق پر شده است را در نظر گرفت و آنها را بدو گروه تقسیم نمود.

اگر در گروه اول كه پرگردی دندان های آنها خارج شده، اگر بعد از گذشت 6 ماه بهبود نسبی در بیماری آنها مشاهده شود و در گروه دوم (گروه کنترل) بیماری همچنان مشهود باشد، در اینصورت رابطه علت و معلولی نقش مخلوط جیوه و نقره در دندان های پر شده در بیماری الزایمر اثبات شده است.

بدیهی است كه آزمایش های فوق هزینه بر بوده لیكن توجیه كافی اقتصادی برای تأمین هزینه های آن توسط شركتهای تولید كننده مواد دندان پزشكی موجود است.


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام