برای انواع مختلف داده ها، تحلیل های مختلف آماری وجود دارد.

لازم است آزمون آماری مناسبی را انتخاب کنید، زیرا یک آزمون نادرست می تواند به نتایج نادرست پژوهشی منجر شود.

اساساً دو نوع آزمون آماری وجود دارد که عبارتند از: پارامتریک و ناپارامتریک .

هنگام انتخاب یک آزمون آماری، ابتدا باید تعیین کنید که آیا آزمون پارامتریک مناسب است یا آزمون ناپارامتریک.

استفاده از آزمون پارامتریک مستلزم وجود سه مفروضه زیر است: متغیر اندازه گیری شده دارای توزیع نرمال در جامعه آماری باشد، داده ها یک مقیاس فاصله ای یا ترتیبی را نشان دهند و انتخاب شرکت کنندگان مستقل باشد.

بسیاری از متغیرهایی که در تحقیقات علوم اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند به صورت نرمال توزیع شده اند و اکثر مقیاس های مورد استفاده در تحقیقات علوم اجتماعی، مقیاس فاطله ای را نشان می دهند و استفاده از نمونه گیری تصادفی فرض انتخاب مستقل شرکت کنندگان را تحقق خواهد بخشید.

زمانی که مفروضات سه گانه آمار پارامتریک وجود نداشته باشد و داده ها یک مقیاس رتبه ای یا اسمی را نشان دهند، آزمون ناپارامتریک، آزمون آماری مناسبی برای استفاده است.

آزمون های آماری پارامتریک که در مقالات دیگر سایت شرح داده می شوند، عبارتند از:

الف) آزمون t

ب) تحلیل واریانس، که رویه های پس تجربی را شامل می شود

ج) تحلیل واریانس عاملی

د) تحلیل کوواریانس

ه) تحلیل واریانس چند متغیره.

در مقالات بعدی، چند آزمون مهم نارامتریک مورد بحث قرار می گیرند


 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.

 


انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::

شماره تماس: 09011853901
جهت ارسال سریع پیام در پیام رسان های زیر نام هر یک را لمس کنید.