در مثال های پژوهشی پیشین، موضوع همبستگی و رگرسیون خطی به دقت تشریح و توصیف شد.

بنابراین منطقاً باید برای خوانندگان این گزاره که هر چه هوش افراد بیشتر شود معدل تحصیلی آن ها افزایش می یابد و یا هر چه عزت نفس در انسان افزایش یابد میزان پرخاشگری او کاهش می یابد، روشن باشد.

آیا این نحوه ی تعبیر و تفسیر روابط خطی را می توان به ارتباط میان همه پدیده ها تعمیم داد؟

مثلاً آیا می توان گفت هر چه اضطراب کمتر باشد نرخ کارایی افراد بیشتر است و یا هر چه اعتماد به نفس بالاتر باشد لغزش های رانندگی کمتر است؟

به نظر می رسد رگرسیون خطی در تکاپوی پاسخگویی به این پرسش ها و پرسش هایی از این دست در می ماند.

در خصوص رابطه کارایی و اضطراب، فرض کنید که برای دست زدن به کار و تکاپو به مقدار مناسبی از برانگیختگی هیجانی که بی شباهت به اضطراب نیست نیاز باشد.

از سوی دیگر، برای شما مفروض است که اگر اضطراب و برانگیختگی شدید در انسان ایجاد شود، عملکرد و کارایی او مختل می شود.

بدین لحاظ، اگر گزاره هایی که در ارتباط با برانگیختگی و عملکرد گفته شد صحت داشته باشد، چگونه می توان با یک تعبیر و تفسیر از نوع رگرسیون خطی، ارتباط این دو متغیر را توصیف کرد.

آیا معقول است که بگوییم هر چه برانگیختگی و هیجان بالاتر رود، کارایی انسان بالاتر می رود و یا هرچه هیجان و بر انگیختگی پایین تر باشد نرخ عملکرد و کارایی بالاتر می رود؟

میزان متوسطی از برانگیختگی برای افزایش کارایی سودمند است و دو طیف انتهایی برانگیختگی ( حد کم و حد زیاد) مخل کارایی و عملکرد انسان است.

بنابراین، اگر به این نتیجه رسیده اید آغاز درک رگرسیون انحنایی و عملکرد حاصل شده است.

در خصوص ارتباط میان اعتماد به نفس و لغزش های رانندگی ( خرده حوادث، خارج شدن از جاده و ...) نیز، وضعیتی شبیه ارتباط میان برانگیختگی و عملکرد مطرح است.

آن دسته از رانندگانی که دارای اعتماد به نفس کم و زیاد هستند، نرخ لغزش های رانندگی آن ها بیشتر از لغزش های کسانی است که از لحاظ اعتماد به نفس در حد متوسط هستند.

بنابراین، رابطه ی میان این متغیرها را نمی توان به شکل خطی تبیین کرد و گفت هر چه اعتماد به نفس بیشتر باشد، نرخ حوادث رانندگی بیشتر و یا کمتر است.

بررسی روابط میان پدیده هایی از این نوع، با شیوه ی رگرسیون خطی، واریانس قابل قبولی از متغیر وابسته را تبیین نخواهد کرد و حتی در صورت رابطه ی انحنای کامل میان دو متغیر، این رابطه در رگرسیون خطی برابر صفر خواهد بود.

در مقاله دیگری با ذکر یک مثال عددی به بررسی روند انحنایی رابطه ی میان برانگیختگی و عملکرد پرداخته می شود.


 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام