01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg

منظور از تحلیل واریانس دو راهه در spss : آزمون فریدمن این است که در مواردی که در آن آزمودنی ها همتا هستند یا گروه واحدی از آزمودنی ها بیش از یک بار مشاهده می شوند ، می توان شکلی از تحلیل واریانس رتبه ای را که نخستین بار توسط فریدمن طراحی شده به کار بست .

تحلیل واریانس دو سویه : آزمون فریدمن :

در مواردی که در آن آزمودنی ها همتا هستند یا گروه واحدی از آزمودنی ها بیش از یک بار مشاهده می شوند ، می توان شکلی از تحلیل واریانس رتبه ای را که نخستین بار توسط فریدمن طراحی شده به کار بست .

از تحلیل واریانس دو سویه معمولی رتبه ها نیز می توان استفاده کرد .

یک محقق علوم تربیتی که به رابطه بین نقش و ادراک صلاحیت تدریس علاقمند است ، از گروهی از استادان خواست که با استفاده از یک ابزار ارزشیابی معلم یکدیگر را درجه بندی کنند . او همچنین از مدیران و دانشجویان نیز خواست که همان استادان را درجه بندی کنند .

چون تعداد استادان ( «همکاران» ) ، مدیران ، و دانشجویان متقاوت بودند ، متوسط درجه بندیهای اعضای هر یک از گروههای درجه بندی را به دست آورد . در واقع فرضیه مطرح شده این بود که تفاوت درجه بندیهای سه گروه درجه بندی کننده از نظر آماری معنی دار است .

این پژوهشگر همچنین می خواست بداند که آیا بین استادان تفاوت معنی دار وجود دارد یا نه .

داده های بخشی از این مطالعه در جدول زیر نشان داده شده است . جدول زیر میانگینهای فرضی درجه بندیهای استادان توسط همکاران ، مدیران و دانشجویان ، با استفاده از میانگین رتبه های داده شده توسط این سه گروه درجه بندی کننده

تحلیل واریانس دو راهه در spss : آزمون فریدمن

 

این داده ها را به روشهای گوناگون می توان تحلیل کرد .

نخست ، می توان تحلیل واریانس دو سویه معمولی را به کار بست . چنانچه به نظر برسد که اعداد مورد تحلیل به طور منطقی با فرضهایی که پیش از این مورد بحث قرار گرفت هماهنگی دارند ، این بهترین نوع تحلیل خواهد بود . در تحلیل واریانس ، نسبت F برای ستونها ( بین درجه بندی کنندگان ) 70/4 و در سطح 05/0 معنی دار است و نسبت F برای ردیفها 72/12 و در سطح 01/0 معنی دار است .

فرضیه پژوهشگر تایید می شود . این مطلب از روی تفاوتهای معنی دار بودن بین میانگینهای سه گروه مشخص می گردد . استادان هم به گونه معنی داری متفاوتند . اکنون فرض کنید که پژوهشگر از نوع داده های خود نگران است و تصمیم می گیرد از تحلیل واریانس بی پارامتری استفاده کند .

پیداست که او نباید روش کروکسال – والیس را به کار ببرد ، لذا تصمیم می گیرد با رتبه بندی داده ها به طور ردیفی ، از روش فریدمن استفاده کند . با انجام این تحلیل او تفاوتهای بین ستونها را آزمون می کند .

بدیهی است اگر دو یا چند درجه بندی کننده روش رتبه بندی یکسان مثلاً 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 را به کار بسته باشند ، روشن است که مجموع و میانگینهای رتبه های درجه بندی کنندگان مختلف همیشه یکسان خواهد بود .

بنابراین ، در این تحلیل او توجه خود را به تفاوتهای بین درجه بندی کنندگان معطوف می دارد و تفاوت بین استادان را ( به صورتی که درجه بندی شده اند ) نادیده می گیرد .

بدین ترتیب ، در زیر توجه خود را به رتبه های داخل پرانتزها به سمت راست هر یک از درجه بندیهای مرکب معطوف می داریم . همچنین مجموع رتبه های زیر جداول را نیز مورد توجه قرار می دهیم .

فرمول مطرح شده توسط فریدمن به صورت زیر است :

تحلیل واریانس دو راهه در spss : آزمون فریدمن

 

دراین فرمول ، 〖 χ〗_( r)^2= χ^2 ؛ تعداد رتبه بندیها = k ؛ تعداد افراد رتبه بندی شده =n ؛ مجموع رتبه ها در ستون ( گروه ) 〖ΣR〗_j^( 2)=تو مجموع مجذورهای رتبه ها = 〖ΣR〗_j^( 2) . نخست 〖ΣR〗_j^( 2)را محاسبه کنید :

تحلیل واریانس دو راهه در spss : آزمون فریدمن

 

اکنون k و n را تعیین کنید . K تعداد رتبه بندیها ، یا تعداد دفعه هایی است که روش رتبه بندی ، هر چه هست ، به کار بسته می شود . در اینجا K=6 ، تعداد افراد رتبه بندی شده ، n یا تعداد رتبه ها برابر 3 است .

( در عمل درجه بندی کنندگان رتبه بندی نمی شوند : 3 تعداد رتبه هایی است که در روش رتبه بندی به کار می رود ) اکنون 〖 χ〗_( r)^2را محاسبه کنید :

تحلیل واریانس دو راهه در spss : آزمون فریدمن

 این عدد با مقدار χ^2 جدول با درجه آزادی df=n-1=3-1=2مقایسه می شود .

اندازه محاسبه شده در سطح 05/0 معنی دار است . پژوهشگر همچنین نسبت به معنی دار بودن تفاوتهای بین استادان به گونه ای که درجه بندی شده بودند علاقمند بود .

او درجه بندیهای مرکب را به صورت ستونی رتبه بندی کرد ( در پرانتزهای جدول 3-16 ) . اینها رتبه هایی هستند که گروههای درجه بندی کننده به استادان داده بودند .

استادانی که در سطح بالا درجه بندی می شوند باید رتبه های بالاتری به دست آورند ، که می توان آن را با جمع کردن رتبه ها در هر ردیف تعیین کرد .( به ستون Σ R در سمت راست جدول نگاه کنید . ) اکنون k=3 و n=6 است .

ما مقدار 〖 χ〗_( r)^2را بار دیگر با استفاده از فرمول محاسبه می کنیم :

تحلیل واریانس دو راهه در spss : آزمون فریدمن

 

جدول میانگیهای فرضی درجه بندیهای استادان توسط همکاران ، مدیران ، و دانشجویان ، با استفاده از رتبه ها :

تحلیل واریانس دو راهه در spss : آزمون فریدمن

 

با مقایسه این عدد با χ^2جدول در درجه آزادی df=n-1=6-1=5 ، معلوم می شود که در سطح 05/0 معنی دار است .

به نظر می رسد که بین استادان به گونه ای که درجه بندی شده اند ، تفاوت وجود دارد .

این نتایج را با نتایج حاصل از تحلیل معمولی مقایسه کنید .

در روش دوم معلوم شد که بین سه گروه در سطح 05/0 تفاوت معنی دار وجود دارد .

این تحلیل بین استادان نیز تفاوتهای معنی دار نشان داد . به طور کلی ، این روشها باید با یکدیگر هماهنگی نسبتاً خوب داشته باشند .


مشاوره و انجام پروپوزال، مقاله علمی پژوهشی و isi ، پروژه و تحلیل آماری با spss:
مشاور:علی محمدی
شماره تماس: 09011853901
ايميل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

فصل چهار پایان نامه را حودتان بنویسید...

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری پایان نامه با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901