آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss کاربرد دارد که در این مقاله آموزش داده می شود و لازم است بدانید که منحصر به روانشناسی نیست و به طور کل در spss کاربرد دارد.

از نظر تئوری آزمون ویلکاکسون به صورت زیر است:

همانطور که میدانید داده ها به صورت زوج (x_1 و〖 y〗_1) است، ابتدا|D_i | را به صورت زیر به دست می آوریم: |D_i |=|Y_i-X_i |. این کار را برای کلیه ی زوج ها انجام میدهیم (از بررسی زوج هایی که اختلاف آنها صفر است صرف نظر میکنیم).

سپس رتبه ی 1 را به کوچک-ترین |D_i |، رتبه ی 2 را به دومین کوچک ترین|D_i | و سرانجام رتبه ی آخر n ام را به بزرگترین |D_i | اختصاص میدهیم، دقت کنید اگر چندین زوج داشتیم که |D_i | آنها باهم برابر بود به آنها میانگین رتبه هایی را میدهیم که در صورت مساوی نبودن به آنها تعلق میگرفت.

مثلا اگر چهار زوج داشته باشیم با |D_i | برابر و رتبه های 3، 4، 5، 6 به آنها تعلق میگرفته است به آنها رتبه ها 4/5 تعلق میگیرد.

آماره ی آزمون به صورت زیر است:

آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

مقدار R_1 برای هر زوج (x_1 ,y_1) به صورت زیر تعریف می شود.

اگر D_1 مثبت باشد، همان رتبه ای که به زوج (x_1,y_1) تعلق می گیرد = R_1 اگر D_1 منفی باشد، منهای رتبه ای که به زوج (x_1,y_1) تعلق می گیرد = R_1 برای داده های جدول قدرت کشش طناب که در ویرایشگر داده ها وجود دارند روند زیر را دنبال کنید.

منوی زیر را انتخاب کنید:

                                                                                      Analyze

                                                          Nonparametric Tests

                      Lagacy Dialogs

Related Samples      

تا کادر گفتگوی Two – Related Samples را به دست آورید.

آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

2- بر روی هریک از متغیرهای form1 و form2 کلیک کنید تا انتخاب شوند. (نام آنها در کادر Current Selections نیز ظاهر می شود و سپس روی دکمه ی کلیک کنید تا آنها را به چهار گوش: Test Pair(s) List منتقل نمایید.

1- در کادر Test Type مربع Wilcoxon را کلیک کنید.

2- برای اجرای آزمون روی OK کلیک کنید. خروجی آزمون در زیر آمده است.

آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

 

اولین جدول خروجی (Ranks) مجموع رتبه های مثبت و منفی را نشان می دهد.

مقدار Z و P- Value نشان میدهد که فرض H_0 مورد پذیرش قرار می گیرد.

هر چند آزمون ویلکاکسون در مورد نرمال بودن و یکنواختی واریانس فرضی نمی کند، اما این فرض را دارد که دو نمونه از جامعه هایی باشکل توزیع یکسان آمده اند.

این آزمون نیز به اثرات مقادیر پرت (هرچند نه به حد آزمون t) حساس است.

آزمون علامت که همانند آزمون ویلکانسون می باشد.

اما از آن استوارتر است را می توان با کلیک کردن چهار گوش آن، درخواست نمود.

آزمون مک نمار (Mc Nemar) برای متغیرهای کیفی دو حالت جفت کاربرد دارد.


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

آیدی تماس مستقیم نسخه های تلگرام

 @irpajohesh


 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه