آموزش رسم جدول توزیع فراوانی در spss برای تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی

در این مقاله آموزش رسم جدول توزیع فراوانی در spss آمده است که برای تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی کاربرد بسیاری دارد.

جدول فراوانی برای متغیر های چند پاسخه :

برای اجرای این فرمان ، لز منوها به ترتیب گزینه های زیر را انتخاب می کنیم :

                                                               Analyze

                               Multiple Response

Frequencies

آموزش رسم جدول توزیع فراوانی در spss برای تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی

 

این کادر شامل بخش ها و گزینه های زیر می باشد :

Mult Response Sets : در بر دارنده ی مجموعه هایی ( متغیر های چند پاسخه ای) است که قبلاً به وسیله کادر گفتگوی Define Sets تعریف کرده ایم .

Table (S) for : باید مجموعه متغیرهای چند پاسخه ای را که می خواهیم برایشان جدول فراوانی ایجاد کنیم به این کادر منتقل کنیم .

Missing Values : این بخش شامل دو گزینه است که نحوه برخورد با مقادیر گمشده را تعیین می کنند :

Exclude cases listwise within dichotomies : مشاهداتی ( سطرهایی ) را که یک مقدار گمشده یا بیشتر دارند در تحلیل و محاسبه جدول فراوانی متغیرهای چند پاسخه دو وضعیتی راه نمی دهد ( حذف می کند ).

Exclude cases listwise within categories : مشاهداتی که یک مقدار گمشده رده ای یا بیشتر دارند را از محاسبه جدول فراوانی متغیرهای چند پاسخه رده ای حذف می کند . 

جدول توافقی برای متغیرهای چند پاسخه برای اجرای این فرمان ، از منوها به ترتیب گزینه های زیر را انتخاب می کنیم :

                                                            Analyze

                           Multiple Response

Crosstabs

آموزش رسم جدول توزیع فراوانی در spss برای تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی

 

در سمت چپ کادر گفتگوی فوق، دو فهرست برای نمایش متغیرها دیده می شود .

فهرست بالایی در برگیرنده متغیرهای اولیه ای است که در کاربرگ نمایش داده ها وارد شده اند .

فهرست پایینی با عنوان Mult Response Sets در بر دارنده مجموعه متغیرهای چند پاسخه ای است که قبلاً تعریف شده اند .

(rows) : متغیر یا مجموعه متغیر های چند پاسخه ای را که می خواهیم جدا کننده سطرهای جدول توافقی باشند به این کادر منتقل می کنیم .

(Columns) : متغیر یا مجموعه متغیر های چند پاسخه ای را که می خواهیم جدا کننده ستون های جدول توافقی باشند به این کادر منتقل می کنیم .

(Layers) : اگر بخواهیم جدول توافقی برحسب رده های متغیر دیگری نیز تفکیک شود ( علاوه بر متغیر های سطری و ستونی) آن متغیر را به این کادر منتقل می کنیم .

Define Range : برای مشخص کردن دامنه ی رده های متغیر های جدول ، این کلید را فشار می دهیم .

در کادر باز شده : Minimum : کوچکترین کد متغیر رده بندی را در این کادر وارد می کنیم .

Maximum : بزرگترین کد متغیر رده بندی را در این کادر وارد می کنیم .

Continue : این کلید را در پایان فشار می دهیم تا تعیین دامنه کاملاً انجام شود .

کلید Option در کادر گفتگوی Crosstabs دارای گزینه هایی است که قبلاً در قسمت جدول توافقی توضیح داده ایم .

اکنون با وارد کردن یک مثال جداول چند پاسخه را تفسیر می کنیم .

مثال جداول چند پاسخه برای مجموعه متغیر های دو حالتی :

در این مثال می خواهیم جداول فراوانی و توافقی برای مجموعه متغیرهای دو حالتی Index 1 تا Index 7 تولید کنیم .

این هفت متغیر دو حالتی به وسیله ی هفت گزینه سوال مهم ترین شاخص های ازدواج ایجاد شده اند که در مقدمه این فصل شرح داده شد .

مجموعه متغیرهای دو حالتی فوق را ابتدا با ننام متغیر چند پاسخه Indexes تعریف می کنیم .

این عمل را به وسیله ی کادر گفتگوی Define Sets انجام می دهیم .

ابتدا به طریقی که در مقدمه گفته ایم کادر گفتگوی Define Sets را باز می کنیم ، متغیر های دو حالتی اولیه در بخش Set Defintion دیده می شوند ، آنها را به کادر Variables in Set منتقل می کنیم تا درون یک مجموعه قرار گرفته و تشکیل یک متغیر چند پاسخه دهند .

اکنون باید وضعیت متغیرهای اولیه ( متغیرهای موجود در مجموعه ) را از جهت دو حالتی یا رده ای بودن تعیین کنیم .

از این رو گزینه ی Dichotomies را انتخاب کرده و در کادر Counted Value مقدار یک را انتخاب می کنیم .

در آخر برای معرفی مجموعه در بر گیرنده ی متغیرها ، نام متغیر چند پاسخه را در کادر Name وارد می کنیم .

برای نام این مجموعه Indexes را وارد کرده و سپس Add را فشار می دهیم تا معرفی متغیر چند پاسخه کامل شود .

در پایان کلید Close را کلیک کرده و کادر گفتگو را می بندیم .

حال به ترتیب فرمان های Frequencies و Crosstabs را از منوی Multiple Response اجرا می کنیم.

تشکیل جدول فراوانی :

پس از آن که کادر گفتگوی Frequencies را باز کردیم دیده می شود که متغیر چند پاسخه Indexes که در فرمان Define Sets تعریف شده است در کادر Mult Response Set قرار گرفته است این متغیر را به کادر Table(s) for منتقا کرده و ok را کلیک می کنیم .

ستون Name در جدول فراوانی فوق ، نام هفت متغیر Index 1 تا Index 7 را که به عنوان متغیر های اولیه در کادر گفتگوی Define Sets بخش Variables in Set وارد کرده ایم نشان می دهد .

در سطر Index 1 عدد زیر برچسب N نشان می دهد گزینه ی کد یک از این متغیر دو حالتی توسط 65 نفر از پاسخگویان انتخاب شده است .

به عبارتی دیگر 65 نفر از پاسخگویان گزینه اول سوال 7 گزینه ای را انتخاب کرده اند .

ستون Percent نشان می دهد که این مقدار ، برابر با چند درصد پاسخ های کد یک است .

کل پاسخ های شمارش شده در سطر آخر ستون N نشان داده شده است .

آموزش رسم جدول توزیع فراوانی در spss برای تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی

 


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام