آزمون تی t با دو نمونه مستقل در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss یک بحث اساسی برای هر تحلیل گر حرفه ای است که خواندن این مقاله برای آموزش آن کافی است.

آزمون t با دو نمونه ی مستقل :

در این قسمت بیان می کنیم که آیا بر اساس داده های به دست آمده از دو نمونه ی مستقل (مثلا مردان و زنان) می توان گفت که میانگین های دو جامعه برابر است؟

رون آزمون t با دو نمونه ی مستقل به صورت زیر است. که در آن µ_1 میانگین نمونه ی اول و µ_2 میانگین نمونه ی دوم است.

آزمون تی t با دو نمونه مستقل در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

که در آن µ_1 میانگین نمونه ی اول و µ_2 میانگین نمونه ی دوم است. آماره ی آزمون برای فرض فوق چنین است :

آزمون تی t با دو نمونه مستقل در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

در این جا می خواهیم بررسی کنیم که آیا در جامعه، مردان و زنان، دارای رضایتمندی یکسانی در زندگی هستند؟

برای انجام این آزمون روند زیر را اجرا می کنید:

1- از منو ها به ترتیب گزینه های زیر انتخاب می کنیم. Analyze Compare means Independent – Samples T Test

آزمون تی t با دو نمونه مستقل در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

1- متغیری را که قصد داریم میانگین های آن را در نمونه های مختلف آزمون کنیم به لیست Test Variable منتقل میکنیم (متغیر satisfact). 2- متغیری که مقادیر آن دو گروه را از هم تفکیک میکند (متغیر جنس sex) را انتخاب می کنیم و به کادر Grouping Variable منتقل می کنیم.

سپس برای مشخص کردن گروه ها بر روی Define Group کلیک میکنیم. به طور پیش فرض، گزینه ی Use Specified Values انتخاب شده است و در نتیجه دو کادر متن با عنوان Group1 و Group2 به صورت فعال، آماده ی گرفتن مقدار هستند.

(در این مثال مقدار 1 را برای Group1 و مقدار 2 را برای Group2 جهت مشخص کردن گروه های مردان و زنان وارد می کنیم).

آزمون تی t با دو نمونه مستقل در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

1- OK را انتخاب میکنیم بر طبق خروجی، هر دو حالت واریانس های مساوی و واریانس های نامساوی، آزمون پذیرفته می شود و این بدان معناست که جنسیت تاثیری در رضایتمندی زندگی افراد مختلف ندارد.

(مقدار احتمال در هر دو حالت بزرگ می بااشد).

آزمون تی t با دو نمونه مستقل در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss

 

معادل های ناپارامتری آزمون های t :

هنگامی که فرض های آزمون t برقرار نباشد، میتوان به جای آن از آزمون های ناپارامتری استفاده نمود.

اما این آزمون ها نباید از ابتدا مورد استفاده قرار گیرند، زیرا اگر داده ها شرایط آزمون t را دارا باشند، استفاده از آزمون های معادل ناپارامتری می تواند موجب کم شدن توان رد کردن فرضیه ی صفری که در حقیقت غلط است، شود.

بنابراین بهتر است ابتدا آزمون پارامتری در نظر گرفته شود. و تنها اگر برقراری شرایط آن بسیار ضعیف باشد از معادل ناپارامتری آن استفاده شود.

SPSS دارای گزینه های گسترده ای از آزمون های ناپارامتری است که در زیر منوی Nonparametric Tests از منوی Analyze قرار دارند.

آزمون های علامت (sign) و ویلکاکسون (Wilcoxon) معادل ناپارامتری آزمون t جفت است.

آزمون من – ویتنی (Mann – Whitney) معادل ناپارامتری آزمون t با نمونه های مستقل است.

بیشتر آزمون های ناپارامتری از شاخص هایی مانند میانه استفاده می کنند که نسبت به مقادیر پرت و چولگی مقاوم هستند.

در آزمون هایی که در این جا توصیف میشوند، H_0 بیان میکند که دو میانه در جامعه، برابر هستند.

 


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

آیدی تماس مستقیم نسخه های تلگرام

 @irpajohesh


 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه