مثال برای فرمول آزمون t وابسته یا همبسته در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss برای تجزیه و تحلیل آزمون هایی به کار می رود که هر فرد دو بار در دو وضعیت متفاوت مورد مشاهده قرار می گیرد.

آزمون t با نمونه های جفت (دو نمونه ی وابسته) :

آزمون t با نمونه های جفت یا همبسته یا وابسته (Paired-Sample T Test) برای تجزیه و تحلیل آزمون هایی به کار میرود که هر فرد دو بار در دو وضعیت متفاوت مورد مشاهده قرار می گیرد.

در این آزمایش ها، اغلب اندازه نتغیر در دو وضعیت (قبل و بعد) مورد بررسی قرار می گیرد، مثلا اندازه ی ضربان قلب افراد، قبل و بعد از ورزش.

داده های یک بررسی در مورد قدرت کشش طناب در قبل و بعد از آزمایش که بر روی پنج نوع طناب انجام شده است.

آزمون t وابسته

فرض صفر در طرح داده های جفت این است که اختلافاتی بین مقادیر میانگین ها در دو نمونه ی جفت شده از جامعه وجود ندارد، در مقابل این فرض که بین مقادیر میانگین، اختلاف وجود دارد.

آزمون فرض برابری دو میانگین وابسته به شکل زیر است:

آزمون t وابسته

در حقیقت با به دست آوردن اختلاف در داده متناظر، داده های به دست آمده تشکیل یک نمونه ی جدیدی میدهند پس آزمون t جفت همان آزمون t یک نمونه ای است که آزمون صفر شدن میانگین را انجام میدهد.

آماره ی آزمون برای بررسی فرض فوق به صورت زیر است:

آزمون t وابسته

برای به دست آوردن آزمون t با نمونه های جفت شده، روند Paired – Sample T Test را به صورت زیر اجرا میکنیم:

1- از منوها به ترتیب گزینه های زیر را انتخاب کنید.

                                                                                      Analyze        

                                                 Compare

means Paired – Sample T Test 2-

در کادر گفتگوی مقابل، دو متغیری که میخواهید میانگین های آنها را باهم مقایسه کنید انتخاب کرده و آن ها را به لیست Paired Variables منتقل نمایید(form1 – form2)

3-OK را انتخاب کنید.

آزمون t وابسته

آزمون t وابسته

در خروجی این فرمان، آماره ی t و سطح معنی دار مشاهده شده (0/847) مشخص می باشد.

در اینجا، سطح معنی دار مشاهده شده (p مقدار بزرگ است.

بنابراین فرض صفر رد نمی شود، یعنی که آزمون روی طناب ها موثر نبوده است.

 


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

آیدی تماس مستقیم نسخه های تلگرام

 @irpajohesh


 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه